Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Klinická biochemie a laboratorní vyšetřovací metody

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7AMBKB Z,ZK 4 2P+2L anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět se zabývá následujícími tématy - biochemie lidského organismu s důležitými metabolickými a regulačními drahami a s poruchami těchto dějů, možnosti diagnostiky těchto poruch a postupy příslušných laboratorních vyšetření, činnost klinické laboratoře, zpracování dat z metod využívaných v klinických laboratořích

Požadavky:

Požadavky na udělení zápočtu: Povinná účast na cvičeních, absence musí být řádně omluvené (ze závažných důvodů) a nahrazené. Celkem lze nahrazovat maximálně dvě cvičení. Splnění všech úkolů zadaných na cvičení. Odevzdání protokolů ze cvičení zaměřených na zpracování dat.

Hodnocení zkoušky: Zkouška je tvořena písemným testem a pokrývá rozsah všech přednášek i cvičení. Celkové hodnocení testu odpovídá platné klasifikační stupnici ECTS. Po úspěšném absolvování písemného testu je možné ústní dozkoušení.

Osnova přednášek:

1.Úvod do klinické biochemie, preanalytické vlivy na vyšetření a vlastnosti analytické metody

2.Složení organismu, hlavní stanovované analyty a vhodné diagnostické metody

3. Principy metabolismu a integrace organismu, metabolismus sacharidů a diagnostika jeho poruch

4.Metabolismus lipidů a diagnostika jeho poruch, metabolismus dusíkatých látek (aminokyselin, purinů, nukleotidů) a diagnostika jeho poruch

5.Krev, bílkoviny krevní plazmy, diagnostika zánětu a kardiovaskulárních chorob

6.Enzymy a stanovení jejich aktivity, imunitní systém

7.Hormony a neurotransmitery, jejich stanovení, laboratorní vyšetření v těhotenství

8.Klinická biochemie vnitřního prostředí - hospodaření s vodou a ionty, acidobazická rovnováha, krevní plyny

9.Výživa a trávení, biochemická diagnostika v gastroenterologii

10.Biochemie jater, klinické vyšetřovací metody v hepatologii

11.Funkce ledvin a močových cest a diagnostika jejich onemocnění, vyšetření moči

12.Toxikologická vyšetření, vyšetření lékových hladin, nádory a nádorové markery

Osnova cvičení:

1.Bezpečnost práce v biochemické laboratoři a základní výpočty

2.Pipetování a příprava roztoků

3.Vlastnosti a stanovení sacharidů v klinické laboratoři

4.Vlastnosti a stanovení cholesterolu, fosfolipidů a žlučových kyselin

5.Trávicí enzymy

6.Stanovení enzymové aktivity

7. Isolace nukleových kyselin

8. Stanovení bílkovin v plazmě a agarosová elektroforéza

9.Stanovení železa spektrofotometricky

10.Simulace přípravy vakcíny proti Covidu 19 - metoda ELISA

11.Biochemické vyšetření moči

12.Stanovení krevních skupin

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

-RAJDL, Daniel a kolektiv. Clinical biochemistry [online]. Prague: Carolinum press, 2016 [cit. 1.5.2019]. 1st ed. ISBN 978-80-246-3497-5 Dostupné z: https://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=73301. Rovněž dostupné v epub z: https://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=podrobnosti&id=17096&zalozka=6

-POIAN, Andrea T. Da a Miguel A. R. B. CASTANHO. Integrative human biochemistry: a textbook for medical biochemistry. New York: Springer, 2015. ISBN 978-1-4939-3057-9.

-LIEBERMAN, Michael a Rick E. RICER. Biochemistry, molecular biology, and genetics. 6th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer, c2014. Board review series (Lippincott Williams & Wilkins). ISBN 978-1-4511-7536-3.

Doporučená literatura:

-VOET, Donald a Judith G. VOET. Biochemistry. 3. ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2004. ISBN 047119350X.

-KENKEL, John. Analytical chemistry for technicians. 4th ed. Boca Raton: CRC Press/Taylor & Francis, 2014. ISBN 978-1-4398-8105-7.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6186406.html