Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Analytical Biochemistry

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7ADIAB ZK 20P+8C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

1. Subject and objectives of analytical chemistry. Classification of methods of chemical analysis. Basic classification of biomacromolecules and their characteristics

2. Basic metrological characteristics of methods of determination in analytical chemistry. Safety rules in the chemical laboratory.

3. Chemistry equilibrium. Equilibrium in homogeneous and heterogeneous systems

4. Theory of solutions of electrolytes.

5. Basic concepts of qualitative analysis. Classification of methods. Characteristics of reagents in analytical chemistry and methods of sample preparation.

6. Systematic analysis of anions, differences from cation analysis.

7.–8. Physico-chemical methods of analysis (gravimetry, electrochemical and optical non-spectral methods, etc.)

9. Basic concepts of quantitative analysis. Optical spectral methods for the analysis of compounds

10. Basic concepts of quantitative analysis. Magnetic radio spectroscopy (resonance spectroscopy)

Syllabus of seminars:

1. Concentration of solutions. Methods of calculation of concentration. Concept Sample. Methods of sample preparation

2. Methods of optical non-spectral analysis (e.g. photometry, spectrophotometry, colorimetry, etc.)

Požadavky:

The subjects are concluded by an oral examination. The student must elaborate a paper on a given topic together with the exam in case of the controlled self-study.

Osnova přednášek:

Syllabus of lectures:

1. Subject and objectives of analytical chemistry. Classification of methods of chemical analysis. Basic classification of biomacromolecules and their characteristics

2. Basic metrological characteristics of methods of determination in analytical chemistry. Safety rules in the chemical laboratory.

3. Chemistry equilibrium. Equilibrium in homogeneous and heterogeneous systems

4. Theory of solutions of electrolytes.

5. Basic concepts of qualitative analysis. Classification of methods. Characteristics of reagents in analytical chemistry and methods of sample preparation.

6. Systematic analysis of anions, differences from cation analysis.

7.–8. Physico-chemical methods of analysis (gravimetry, electrochemical and optical non-spectral methods, etc.)

9. Basic concepts of quantitative analysis. Optical spectral methods for the analysis of compounds

10. Basic concepts of quantitative analysis. Magnetic radio spectroscopy (resonance spectroscopy)

Osnova cvičení:

Syllabus of seminars:

1. Concentration of solutions. Methods of calculation of concentration. Concept Sample. Methods of sample preparation

2. Methods of optical non-spectral analysis (e.g. photometry, spectrophotometry, colorimetry, etc.)

Cíle studia:
Studijní materiály:

Required:

[1] HARVEY, David. Modern analytical chemistry. Boston: McGraw-Hill, c2000. ISBN 0-07-237547-7.

[2] VASUDEVAN, D. M, S. SREEKUMARI a Kannan VAIDYANATHAN. Textbook of biochemistry: for medical students. 7th ed. New Delhi: Jaypee Brothers Medical, 2013. ISBN 978-93-5090-530-2

Recommended:

[1] KENKEL, John. Analytical chemistry for technicians. 4th ed. Boca Raton: CRC Press, c2014. ISBN 978-1-4398-8105-7.

Poznámka:

Modul A

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5894206.html