Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Principy a struktury zdravotnické techniky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DIPSZT ZK 20P+8C česky
Garant předmětu:
Karel Roubík
Přednášející:
Karel Hána, Peter Kneppo, Jakub Král, Martin Mayer, Jozef Rosina, Karel Roubík, Martin Rožánek, Milan Tyšler
Cvičící:
Gleb Donin, Karel Hána, Peter Kneppo, Jakub Král, Martin Mayer, Jozef Rosina, Karel Roubík, Martin Rožánek, Milan Tyšler
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se současným stavém vývoje v základních odvětvích lékřaské přístrojové techniky. Studentům budou představeny technické principy a klinické použití aktuálních zobracovacích, diagnostických, terapeutických a laboratorních zdravotnických přístrojů.

Požadavky:

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět je zakončen ústní zkouškou, které předchází písemná příprava. V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. Dále je požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma z oboru. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je absolvování dvou laboratorních cvičení (doloženo protokolem podepsaným studentem, vedoucím cvičení a garantem předmětu). Protokoly budou archivovány v referátu pro doktorské studium.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1.Základní struktura lékařských přístrojů a systémů.

2.Rentgenové diagnostické přístroje

3.Magneticko-rezonanční zobrazovací systémy

4.Ultrazvukové měřící/zobrazovací systém

5.Radioterapeutické přístroje

6.Laboratorní přístroje

7.Kardiovaskulární přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí

8.Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí, monitorování vitálních funkcí

9.Podpora a udržování životních funkcí

10.Úvod do regulace výzkumu a vývoje nových technologií. Uvedení zdravotnických přístrojů na trh.

Osnova cvičení:

Laboratorní cvičení:

1.Health Product Comparison Systém.

2.Přístrojová technika v praxi.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se současným stavém vývoje v základních odvětvích lékřaské přístrojové techniky. Studentům budou představeny technické principy a klinické použití aktuálních zobracovacích, diagnostických, terapeutických a laboratorních zdravotnických přístrojů.

Studijní materiály:

Povinná:

[1] BRONZINO, Joseph D. a Donald R. PETERSON. Biomedical engineering fundamentals. Boca Raton, FL: CRC Press, 2015. ISBN 978-1-4398-2518-1.

[2] WEBSTER, J. G. (ed.). Wiley Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation. 2000. Dostupné z brány EIZ ČVUT: http://knihovna.cvut.cz/ .

[3] BRONZINO, Joseph D. a Donald R. PETERSON. Medical devices and human engineering. Boca Raton, FL: CRC Press, 2015. ISBN 978-1-4398-2525-9.

Doporučená:

[1] BRONZINO, Joseph D. a Donald R. PETERSON, ed. Biomedical signals, imaging, and informatics. Boca Raton, FL: CRC Press, 2015. ISBN 978-1-4398-2527-3.

Poznámka:

Modul D

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5879206.html