Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Metody práce s buněčnou kulturou a dynamické systémy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DIBKDS ZK 20P+8C česky
Garant předmětu:
Roman Matějka
Přednášející:
Roman Matějka
Cvičící:
Roman Matějka, Jana Matějková
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Metody a postupu v tkáňovém inženýrství, práce s buněčnou kulturou, příprava nosičů, testování biokompatibility a cytotoxicity, využití dynamických systému pro kultivaci buněk.

Požadavky:

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět je zakončen ústní zkouškou, které předchází písemná příprava. V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. Dále je požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma z oboru. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je absolvování dvou laboratorních cvičení (doloženo protokolem podepsaným studentem, vedoucím cvičení a garantem předmětu). Protokoly budou archivovány v referátu pro doktorské studium.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1.In-vitro postupy buněčné kultivace

2.Buněčné kultury, linie, primokulutury

3.Kmenové buňky

4.Metody získávání tkání, separace buněk

5.Artificiální a biologické buněčné nosiče,

6.Metody zobrazování buněčných kultur

7.Biokompatibilita tkáňových nosičů jejich pokrývání pro snížení cytotoxicity a zvýšení proliferace

8.Buněčná stimulace (mechanická, chemická, elektrická) podporující proliferaci, genovou expresi a diferenciaci

9.Perfuzní systémy zajišťující podmínky pro buněčný růst a stimulaci

10.Decelularizace tkání, crosslinkování a síťování nosičů

Osnova cvičení:

Osnova cvičení (bloková forma výuky po 4 vyučovacích hodinách):

1.Základy práce s buňkami, tj. práce v laminárním boxu, zajištění sterility a minimalizace kontaminace, pasážování buněk, nasazení na buněčný nosič a příprava pro dynamickou kultivaci, průtokové systémy typu PPFC,

2.Systémy pro mechanickou zátěž buněčné kultury, příprava gelového substrátů, mechanické zatěžování v bioreaktoru

Cíle studia:

Metody a postupu v tkáňovém inženýrství, práce s buněčnou kulturou, příprava nosičů, testování biokompatibility a cytotoxicity, využití dynamických systému pro kultivaci buněk

Studijní materiály:

Povinná:

[1] Lanza, R., Langer, R., Vacanti, J., Principles of Tissue Engineering, ed. 3rd Edition , Elsevier Academic Press, 2007, ISBN 978-0123706157

Doporučená:

[1] Joseph D Bronzino, The Biomedical Engineering Handbook, ed. First edition, Boca Raton : CRC Press, 2000, ISBN 0-8493-0461-X

[2] VEMURI, Mohan C., Lucas G. CHASE a Mahendra S. RAO, Mesenchymal stem cell assays and applications, ed. 1., Humana Press/Springer, 2011, ISBN 978-1-60761-998-7

Poznámka:

Modul A

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5876906.html