Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Design, ergonomie, jakost a testování výrobků ve zdravotnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17DADEJT ZK 5 2P anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Design - definice a rozdělení. Funkce designu. Aspekty, metody a metodika

designérské práce. Perspektivní zobrazování, geometrické formy, problematika

vnímání tvaru a kompozice. Design-management. Ergonomie - definice. Člověk

(pacient) - charakteristika. Člověk a zdravotnický výrobek. Přednosti člověka a

zdravotnického výrobku. Člověk a zdravotnické prostředí. Bezpečnost práce.

Interiér zdravotnického zařízení. Barva. Handicap. Seznámení s aspekty, které

ovlivňují jakost, spolehlivost a testování zdravotnických výrobků a přípravu a

průběhem klinických zkouąek. Jakost v návaznosti na management jakosti ve

zdravotnictví, tj. pouze v přímé souvislosti s výrobky.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Pojem design, základní pojmy z teorie designu, rozdělení designu (výrobkový

design, interiérový design, architektonický design, grafický design, design

internetové prezentace, multimédia), definice designu.

2. Funkce designu. Aspekty, metody a metodika designérské práce - designérská

analýza, postup designérské práce, designérský návrh.

3. Perspektivní zobrazování, geometrické formy, problematika vnímání tvaru a

kompozice.

4. Design-management - význam designu pro marketink a management.

5. Ergonomie - definice. Člověk (pacient) - fyzické vlastnosti, rozměry, tělo

člověka, počitky a vjemy, reflexy, psychologické vlastnosti člověka, mezilidské

vztahy, volní akt, motivace, výkonnost, organizace práce.

6. Člověk a zdravotnický výrobek. Přednosti člověka.

7. Přednosti zdravotnického výrobku a jeho rozměrové řeąení.

8. Pomůcky, nástroje a nářadí. Sedadla. Ovladače. Sdělovače. Vztahy mezi

ovladači a sdělovači. Řeąení soustavy ovladačů a sdělovačů.

9. Člověk a zdravotnické prostředí. Klimatické podmínky. Osvětlení. Hluk.

Vibrace a otřesy.

10. Bezpečnost práce. Interiér zdravotnického zařízení. Barva. Handicap.

11. Spolehlivost součástek, modulů a celků technických zařízení a téľ

programových řešení.

12. Doporučení v rámci zkušeností z EU. Související právní předpisy a další

související doplňkové metodické materiály

13. Posuzování shody s nařízením vlády, tj. téľ souvislost s jakostí, je důraz

kladen na: udržování systému jakosti, jakost výrobku a jeho případné změny,

neshody, výskyt nežádoucích příhod (filozofie a principy systémů zavedených v

zahraničí, zkuąenosti) a sledování zdravotnického prostředku v poprodejní fázi.

14. Principy dobré výrobní a klinické praxe (GMP, GCP). Testování výrobků.

Klinické zkoušky. Metrologie a zkušebnictví.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Design - definice a rozdělení. Funkce designu. Aspekty, metody a metodika

designérské práce. Perspektivní zobrazování, geometrické formy, problematika

vnímání tvaru a kompozice. Design-management. Ergonomie - definice. Člověk

(pacient) - charakteristika. Člověk a zdravotnický výrobek. Přednosti člověka a

zdravotnického výrobku. Člověk a zdravotnické prostředí. Bezpečnost práce.

Interiér zdravotnického zařízení. Barva. Handicap. Seznámení s aspekty, které

ovlivňují jakost, spolehlivost a testování zdravotnických výrobků a přípravu a

průběhem klinických zkouąek. Jakost v návaznosti na management jakosti ve

zdravotnictví, tj. pouze v přímé souvislosti s výrobky.

Studijní materiály:

[1] Glivický, V.: Úvod do ergonomie. Práce 1975

[2] Chundela, L.: Ergonomie. ČVUT 2005

[3] cmíd, M.: Ergonomické parametry. SNTL 1976

[4] Bednařík, J. a kol.: Technika spolehlivosti v elektronické praxi. SNTL 1990

[5] Mykiska, A.: Spolehlivost v systémech jakosti. ČVUT 1996

[6] Fries, R.C.: Reliable Design of Medical Devices. New York, Marcel Dekker,

Inc. 1997

Slezák, M. a kol.: Písmo ve výtvarné výchově. Praha, SPN 1985, Dusong, J. L.;

Siegwartová F.: Typografie od olova k počítačům. Svojtka a Vaąut 1997, Crhák,

F.; Kostka, Z.: Výtvarná geometrie. Odeon 1974, Chundela, Lubor: Ergonomie.

Praha, 2005. ČVUT

Poznámka:
Další informace:
Předmět lze absolvovat opakovaně
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1032606.html