Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ekonomické metody v klinickém inženýrství

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DIEM ZK 20P+8C česky
Garant předmětu:
Gleb Donin
Přednášející:
Gleb Donin
Cvičící:
Gleb Donin, Vojtěch Kamenský
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět je zaměřen na jednotlivé metody používané v klinickém inženýrství a jejich praktické aplikace se zaměřením na zdravotnické prostředky. Studenti se seznámí a na seminářích prakticky vyzkouší moderní ekonomické metody využívané v klinickém inženýrství.

Požadavky:

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět je zakončen ústní zkouškou, které předchází písemná příprava. V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. Dále je požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma z oboru. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je absolvování dvou laboratorních cvičení (doloženo protokolem podepsaným studentem, vedoucím cvičení a garantem předmětu). Protokoly budou archivovány v referátu pro doktorské studium.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1.Hodnocení zdravotnických přístrojů. Nákladové analýzy. HTA pro zdravotnické přístroje. 2.Řízení kvality ve zdravotnictví. TQM, CQI, QPI.

3.Rizikové faktory a bezpečnost zdravotnických prostředků. Management rizik.

4.Financování zdravotnických prostředků. Rozdíly u nové a repasované zdravotnické techniky. Využívání projektů a grantů při financování.

5.Využívání standardů ve zdravotnictví. ISO normy.

6.Outsourcing vklinickém inženýrství.

7.Good management practice u zdravotnických prostředků.

8.Možnosti využití predikčních modely finanční analýzy vklinickém inženýrství

9.Ekonomické analýzy -hodnocení výkonosti zdravotnického zařízení z pohledu klinického inženýrství

10.Nové nástroje hodnocení -Siva Cost Assessment instrument a další.

Osnova cvičení:

Cvičení:

1. blok 1. + 2. cvičení: Případová studie - Aplikace nástrojů pro řízení kvality u zdravotnických prostředků, aplikace ISO norem u zdravotnických prostředků. .

2. blok 3. cvičení: Případová studie - Řízení rizik u zdravotnických prostředků

2. blok 4. cvičení: Případová studie - typy financování pro různé typy zdravotnických prostředků.

Cíle studia:

Předmět je zaměřen na jednotlivé metody používané v klinickém inženýrství a jejich praktické aplikace se zaměřením na zdravotnické prostředky. Studenti se seznámí a na seminářích prakticky vyzkouší moderní ekonomické metody využívané v klinickém inženýrství.

Studijní materiály:

Povinná:

[1] GOODMAN, Clifford. HTA 101: Introduction to Health Technology Assessment. B.m.: Bethesda, MD: National Library of Medicine (US), 2014.

[2] LIGHTER, D. E. a D. C. FAIR. Principles and Methods of Quality Management in Health Care. Maryland: An Aspen Publication, 2000. ISBN 0-8342-1861-5

Doporučená:

[1] KAVALER, Florence., Raymond S. ALEXANDER a Florence. KAVALER. Risk management in healthcare institutions : limiting liability and enhancing care. B.m.: Jones & Bartlett Learning, 2014. ISBN 9781449645656.

[2] MINIATI, Roberto, Ernesto IADANZA a Fabrizio DORI. Clinical engineering : from devices to systems. ISBN 9780128038246

Poznámka:

Modul C

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5869906.html