Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Nové trendy v zobrazovacích metodách v lékařství

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DINTZM ZK 20P+8C česky
Garant předmětu:
Jan Vrba
Přednášející:
David Vrba, Jan Vrba
Cvičící:
David Vrba, Jan Vrba
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálními trendy ve využití klasických zobrazovacích metod, magnetické rezonance, výpočetní tomografie, funkčních nukleárních metod (SPECT, PET) zejména formou hybridních zobrazovacích systémů a ultrazvukovým zobrazovacím systémům. Důraz bude kladem na novinky v uplatnění jednotlivých zobrazovacích modalit a jejich vlastnostem, jejichž zlepšení na hranici současných možností a norem vede k novým diagnostickým možnostem a ke zkvalitnění péče o pacienta.

Požadavky:

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět je zakončen ústní zkouškou, které předchází písemná příprava. V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. Dále je požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma z oboru. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je absolvování dvou laboratorních cvičení (doloženo protokolem podepsaným studentem, vedoucím cvičení a garantem předmětu). Protokoly budou archivovány v referátu pro doktorské studium.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1.Úvod do nových trendů v lékařských zobrazovacích metodách

2.Nové trendy ve výpočetní tomografii (CT), 3D mamografie

3.Funkční nukleární metody SPECT a PET - hybridní zobrazovací systémy s CT

4.Nové trendy v ultrazvukových zobrazovacích systémech, 3D ultrazvuková holografie

5.MRI, fyzikální princip, sekvence, fantomy, kompatibilita MRI a implantátů, numerické ohodnocení rizik pro pacienty s implantáty

6.Návrh cívek pro MRI a hodnocení homogenity magnetického pole, MRI, funkční MRI, kontrastní látky

7.Elektrická impedanční tomografie (EIT)

8.Mikrovlnná tomografie a její využití pro ranou detekci rakoviny prsu

9.Mikrovlnné zobrazování pro detekci a klasifikaci cévních mozkových příhod pomocí tomografických algoritmů a algoritmů strojového učení.

10.Před nemocniční zobrazovací systémy, levné mobilní MRI systémy využívající nízké hodnoty magnetické indukce

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

1.EIT – rekonstrukce obrazu na základě naměřených dat na fantomu hrudníku

2.Testování anténního elementu pro mikrovlnné zobrazování – měření elektrických polí a SAR ve fantomu biologické tkáně

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálními trendy ve využití klasických zobrazovacích metod, magnetické rezonance, výpočetní tomografie, funkčních nukleárních metod (SPECT, PET) zejména formou hybridních zobrazovacích systémů a ultrazvukovým zobrazovacím systémům. Důraz bude kladem na novinky v uplatnění jednotlivých zobrazovacích modalit a jejich vlastnostem, jejichž zlepšení na hranici současných možností a norem vede k novým diagnostickým možnostem a ke zkvalitnění péče o pacienta.

Studijní materiály:

Povinná:

[1] Farncombe Troy, „Medical Imaging,“ Taylor & Francis Inc, 2013.

[2] J. T. Vaughan, J. R. Griffiths, „ RF Coils for MRI“ John Wiley and Sons, 2012.

Doporučená:

[1] Matteo Pastorino, „Microwave Imaging,“ ed. 1st, John Wiley & Sons, Inc., 2010, ISBN 978-0-470-27800-0.

[2] Luis Díaz, „Určení elektrických vlastností tkání postižených CMP ze snímků z magnetické rezonance - testování na

zajednodušených fantomech hlavy,“ Diplomová práce, ČVUT v Praze, anglický jazyk, školitel doc. Dr.-Ing. Jan Vrba, M.Sc., 2017.

Poznámka:

Modul F

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5878206.html