Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Zdravotní systémy a jejich ekonomická dimenze

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KMSZSED Z,ZK 4 8P+8S česky
Garant předmětu:
Miroslav Barták
Přednášející:
Miroslav Barták
Cvičící:
Miroslav Barták
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními typy zdravotních systémů, jejich silnými a slabými stránkami. Studenti získávají informace o fungování zdravotních systémů v Evropě a podrobněji se věnují fungování a financování systému českého. Předmět umožní studentům získat přehled o institucionálním a právním zakotvení odvětví.

Požadavky:

- Získání potřebného počtu bodů:

Min. 50 bodů ze 100 možných:

a) max. 30 bodů - povinný průběžný test (potřebné minimum je 15 bodů)

b) max. 60 bodů za semináře (potřebné minimum je 30 bodů)

c) max. 10 bodů - ústní zkouška

Přistoupit ke zkoušce může student, který uspěl v testu (tj. získal minimálně 15 bodů) a prošel úspěšně semináři (tj. získal alespoň 30 bodů).

Neúčast na přednáškách externistů rovná se -10 bodů.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1/ Blok I:

Úvodní přednáška: organizace výuky. Typy zdravotních systémů a jejich srovnání. Historie formování zdravotních systémů. Základní typologie zdravotních systémů, silné a slabé stránky jednotlivých typů systémů.

Zdravotní systémy v mezinárodním srovnání.

Vývoj českého zdravotního systému.

2/ Blok II:

Český zdravotní systém v číslech: financování zdravotní péče, zdroje, finanční toky, formy plateb.

Systém veřejného zdravotního pojištění a postavení zdravotních pojišťoven v systému. Základní charakteristika systému, jeho účastníci, institucionální zajištění.

Zdravotnická zařízení v ČR.

Metody úhrad zdravotní péče v ČR.

Blok III:

Český zdravotní systém z pohledu plátce.

Český zdravotní systém z pohledu poskytovatele péče.

Zdravotní politika ČR a její paradoxy.

Osnova cvičení:

Osnova seminářů:

Studium a diskuse vybraných článků z oblasti zdravotnictví.

Mezinárodní srovnání systémů zdravotní péče, kapacity zdravotnických systémů: studium a samostatná práce.

Porovnání zdravotních pojišťoven - hospodaření, konkurence, benefity, výroční zprávy, účetní závěrky jednotlivých ZP.

Zdravotní politika v ČR (koncepce, reformy) a její paradoxy

Semestrální práce.

Test.

.

Cíle studia:

Student zná základní typy zdravotních systémů a umí diskutovat jejich silné a slabé stránky. Student se orientuje ve fungování zdravotních systémů v Evropě. Student má podrobný přehled o fungování a financování českého zdravotního systému.

Studijní materiály:

[1].MALÝ, Ivan a Zuzana KOTHEROVÁ, a kol. Zdravotní politika a její ekonomická dimenze. Brno: Masarykova univerzita. 2015.

[2].FELDSTEIN, Paul J. Health care economics. 5th ed. Albany, NY: Delmar Publishers, 1999. ISBN 0766806995.

[3].PHELPS, Charles E. Health economics. New York, NY: HarperCollins Publishers, c1992. ISBN 0673387461. DURDISOVÁ, Jaroslava. Ekonomika zdraví. Praha: Oeconomica, 2005. ISBN 80-245-0998-9.

[4].NĚMEC, Jiří. Principy zdravotního pojištění. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2628-1.

[5].FUCHS, Victor R. Who shall live?: health, economics, and social choice. Expanded ed. River Edge, NJ: World Scientific, c1998. ISBN 9810232012.

[6].DARMOPILOVÁ, Zuzana a Ivan MALÝ: Ekonomika zdravotnictví (Distanční studijní opora). Brno: Masarykova univerzita. 2015.

https://drive.google.com/drive/folders/1-a_8IUph2Upr--FxSYqAAIWkrUiXtxsN?usp=sharing

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5826506.html