Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Mapování a modelování elektrického pole srdce v kardiologické diagnostice

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DIMMEP ZK 20P+8C česky
Garant předmětu:
Milan Tyšler
Přednášející:
Peter Kneppo, Milan Tyšler
Cvičící:
Ksenia Sedova
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem je seznámit studenty s teoretickými východisky a praktickými aplikaci mnohobodového snímaní bioelektrické aktivity živých organizmů. Seznámit studenty se způsoby modelování těchto polí na různých strukturálních úrovních organizmu přímými metodami, s modelováním jejich zdrojů metodami inverzními, a možným využitím těchto metod v diagnostice a terapii.

Požadavky:

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět je zakončen ústní zkouškou, které předchází písemná příprava. V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. Dále je požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma z oboru. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je absolvování dvou laboratorních cvičení (doloženo protokolem podepsaným studentem, vedoucím cvičení a garantem předmětu). Protokoly budou archivovány v referátu pro doktorské studium.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1.Srdce jako generátor elektrického pole

2.Modelovaní elektrického pole srdce, anatomické a fyziologické základy bioelektromagnetismu.

3.Subcelulární úroveň (biochemie proteinů membrán, genetika, farmakologické vlivy

4.Buněční úroveň, kinetika iontových proudů membrán

5.Tkáňová úroveň, modelování struktury tkáně, depolarizace a repolarizace buněk

6.Orgánová úroveň, geometrie srdce, typy tkání, postup aktivace srdce

7.Celotělová úroveň - geometrie a struktura hrudníku, elektrické pole v objemovém vodiči

8.Svodové systémy.

9.-10.Mnohobodové měření bioelektrických napětí srdce na povrchu hrudníku, izopotenciálové mapy, integrální mapy, rozdílové mapy, odchylkové mapy.

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

1.Měření a vyhodnocení EKG na dobrovolníkovi (přístroj nově pořízen z prostředků projektu Modernizace laboratoří pro biomedicínské inženýrství).

2.Mapování bioelektrické aktivity srdce přístrojem Měřící systém ProCardio 8

Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty s teoretickými východisky a praktickými aplikaci mnohobodového snímaní bioelektrické aktivity živých organizmů. Seznámit studenty se způsoby modelování těchto polí na různých strukturálních úrovních organizmu přímými metodami, s modelováním jejich zdrojů metodami inverzními, a možným využitím těchto metod v diagnostice a terapii.

Studijní materiály:

Povinná:

[1] Malmivuo, J. - Plonsey, R.: Bioelectromagnetism - Principles and Applications of Bioelectric and Biomagnetic Fields. New York, Oxford University Press, 1995.

Doporučená:

[1] Titomir, L. I. - Kneppo, P.: Bioelectric and Biomagnetic fields. Theory and Applications in Electrocardiology. Boca Raton, CRC Press 1994, 346s

[2] Plonsey, R. - Barr, R.C.: Bioelectricity: A Quantitative Approach. Plenum Press, New York, 1988.

[3] Bronzino, J. D. – Peterson, D. R.: The Biomedical Engineering Handbook, 4th Edition, CRC Press, 2015

Poznámka:

Modul D, E

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5906606.html