Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Ročníkový projekt

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMBRP Z 3 2S česky
Přednášející:
Cvičící:
Martin Rožánek (gar.), Ondřej Fišer
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

V rámci ročníkového projektu si studenti volí téma individuálního projektu z oblasti biomedicínského inženýrství, který představuje první etapu zpracování diplomové práce. Témata, ze kterých studenti volí, jsou k dispozici v databázi „Projects“. Studenti si rovněž mohou zajistit zadání sami, přičemž zadání musí být schválené garantem programu a vedoucím katedry. Hlavním cílem řešení individuálního projektu je na základě zpracovaného současného stavu problematiky vygenerování vhodného tématu diplomové práce. Výstupem řešení ročníkového projektu je popis cílů řešení navazující diplomové práce, přehled plánovaných metod a očekávané výstupy a přínos v oblasti biomedicínského inženýrství.

Požadavky:

Požadavky na udělení zápočtu: Vypracování individuálního projektu v souladu se zadáním. Prezentace řešení ročníkového projektu na semináři.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

Literatura doporučená vedoucím v zadání individuálního projektu.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:B-420
Fišer O.
Rožánek M.

10:00–11:50
(paralelka 1)
Kladno FBMI
Učebna
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6240806.html