Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Technika pro anesteziologii a neodkladnou péči

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7AMBTANP Z,ZK 5 2P+2L anglicky
Garant předmětu:
Karel Roubík
Přednášející:
Václav Ort, Jakub Ráfl, Karel Roubík
Cvičící:
Václav Ort, Jakub Ráfl, Šimon Walzel
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Problematika resuscitace, souvislost ventilace, cirkulace, vědomí, vnitřního prostředí a jejich řízení. Přehled přístrojů a obecné požadavky. Specifické požadavky z hlediska potřeb ARO a JIP. Krevní plyny, jejich měření a interpretace výsledků. Modelování průtokových soustav, parametry a vlastnosti modelů. Principy a adversní účinky umělé plicní ventilace. Konvenční a nekonvenční ventilační režimy, přístroje k jejich zajištění. Požadavky na anesteziologické přístroje. Anestetické látky a termodynamické principy činnosti přístrojů. Anestetické dávkovače a odpařovače. Zvlhčovače plynů. Přístroje pro monitorování a podporu krevního oběhu. Diluční metody. Další diagnostické a terapeutické přístroje používané na ARO a JIP. Komplexní vybavení ARO a JIP.

Požadavky:

Požadavky na udělení zápočtu:

Aktivní účast na cvičeních; omluvená neúčast maximálně na 2 cvičeních. Během semestru a na jeho konci se píší testy, z nichž je možné získat celkem 100 bodů. Testy jsou složeny z otázek a úloh vycházejících z odpřednášených a procvičených témat. Pro úspěšné zakončení předmětu je potřeba získat alespoň 50 bodů z testů.

Osnova přednášek:

1.Význam termínu „anesteziologie a resuscitační péče“. Základní fyziologické parametry, základní terminologie. Popis stavu pacienta. Problematika resuscitace, souvislost ventilace, cirkulace, vědomí a vnitřního prostředí. Základní fyziologické parametry používané na ARO/JIP.

2.Krevní plyny, analýza a analyzátory krevních plynů. Interpretace hodnot krevních plynů. Standardizované podmínky měření fyziologických parametrů (STPD, ATPS, BTPS apod.)

3.Popis průtokových soustav - oběhová soustava respirační systém. Mechanické parametry biologických a technických soustav, jejich vlastnosti, určování a význam pro praxi. Modely a modelování průtokových soustav.

4.Mimotělní podpora cirkulace. mimotělní membránová oxygenace a mimotělní plicní podpora.

5.Měření minutového srdečního výdeje. Diluční metody (termodiluce, LiDCO, PiCCO), impednční metody. Pulsní oximetry, chyby mření.

6.Principy a adversní účinky umělé plicní ventilace. Koncepce protektivní ventilace. Konvenční ventilační režimy, přístroje k jejich zajištění.

7.Nekonvenční ventilační režimy, přístroje k jejich zajištění.

8.Zajištění dýchacích cest. Neinvazivní ventilace. Oxygenoterapie. Domácí a dlouhodobá umělá plicní ventilace.

9.Požadavky na anesteziologické přístroje. Anestetické látky a termodynamické principy činnosti přístrojů. Anestetické dávkovače a odpařovače.

10.Fyzikální principy, konstrukce a použití zvlhčovače plynů. Výpočty parciálních tlaků v organismu, korekce na vlhkost a podmínky měření. Výpočty transportu kyslíku v organismu.

11.Modelování plic, plicní mechanika. Matematické metody určování parametrů respirační soustavy.

12.Monitorování umělé plicní ventilace: respirační monitory, EtCO2 monitorace a interpretace křivek, nepřímá kalorimetrie a její limitace.

13.Monitorování mozku a hloubky anestezie: BIS, zjednodušená monitorace EEG, nitrolební tlak a jeho monitorace, Monroe-Kellyho doktrina, mikrodialýza.

14.Standardizace a bezpečnost přístrojů pro ARO a JIP. Komplexní vybavení pracovišť. Zdroje medicinálních plynů, rozvody plynů. Koncentrátory kyslíku. Další diagnostické a terapeutické přístroje používané na ARO a JIP.

Osnova cvičení:

1.Úvod do techniky pro ARO a JIP. Organizace cvičení, zakončení předmětu.

2.Experimentální měření průtočného odporu.

3.Experimentální měření poddajnosti.

4.Elektroakustická analogie a její použití.

5.Automatizované měření průtočného odporu.

6.Automatizované měření poddajnosti.

7.Umělý pacient, připojení ventilátoru a anestetického přístroje, monitoring životních funkcí.

8.Měření efektivity ventilace CO2 z modelu plic: dechový objem vs. frekvence.

9.Měření dynamické hyperinflace plic při HFOV na laboratorních modelech.

10.Redukční ventily – funkce, vlastnosti a stabilita tlaku

11.Zvlhčovače – výpočty a měření efektivity v závislosti na minutové ventilaci

12.Experimentální měření CO termodiluční metodou

13.Měření CO Fickovou metodou.

14.Měření impedance cév, využití v systému Vasoscreen.

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled o základním vybavení jednotek intenzivní péče nebo oddělení anesteziologie a resuscitace. Jedná se o přístroje pro podporu života, zejména pro umělou plicní ventilaci, monitory fyziologických parametrů pacienta, přístroje pro anestezii apod.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.WEBSTER, John G., ed. Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation [online]. 2nd ed. Hoboken (NJ): John Wiley & Sons, 2006 [cit. 2016-10-25]. ISBN 9780471732877. DOI 10.1002/0471732877. Available from: http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/0471732877

2.MAGEE, Patrick. The physics, clinical measurement and equipment of anaesthetic practice for the FRCA. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2011. ISBN 978-0-19-959515-0.

3.CAIRO, Jimmy M. a Susan P. PILBEAM. Mechanical ventilation: physiological and clinical applications. 5th ed. St. Louis: Elsevier, 2012. ISBN 978-032-3072-076.

Doporučená literatura:

-DAVIS, Paul D. a Gavin N. C. KENNY. Basic physics and measurement in anaesthesia. 5th ed. Edinburgh: Butterworth-Heinemann, 2003. ISBN 0-7506-4828-7.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:B-720
Roubík K.
Ráfl J.

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
Út
St
Čt
místnost KL:A-008
Ort V.
Walzel Š.

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. PT pro anesteziologii ...

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6186106.html