Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Matematická podpora výzkumu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7AMBMPV Z,ZK 6 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Karel Roubík
Přednášející:
Jakub Ráfl
Cvičící:
Jakub Ráfl, Valeriia Trukhan
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět se zabývá následujícími tématy - metody statistické analýzy určené především pro lékařský výzkum - klinické, biologické, biochemické, biofyzikální a jiné studie, metody deskriptivní a induktivní statistiky, statistické epidemiologické metody, testování hypotéz, porovnání skupin (parametrické i neparametrické metody), ANOVA, korelace a jednoduchá regresní analýza, mnohorozměrné regresní modely, mnohorozměrné lineární modely, logistická regrese, diskriminační analýza, analýza přežití apod., výpočty modelů a interpretace výsledků.

Požadavky:

Požadavky na udělení zápočtu:

Aktivní účast na cvičeních; omluvená neúčast maximálně na 3 cvičeních. Absolvování semestrálních testů z dílčích témat.

Hodnocení zkoušky:

Zkouška probíhá písemnou a ústní formou. Ke zkoušce se mohou přihlásit pouze studenti, kterým byl udělen zápočet. Hodnocení předmětu je realizováno podle stupnice ECTS na základě bodů získaných v semestrálních testech a u zkoušky.

Osnova přednášek:

1. Statistické postupy v medicíně

2.Deskriptivní statistika I

3.Deskriptivní statistika II

4.Testování hypotéz – párové a dvouvýběrové testy

5.Testování hypotéz – vícerozměrné analýzy

6.Analýza rozptylu při jednoduchém třídění

7.Kontingenční tabulky

8.Korelace a jednoduchá regrese

9.Mnohorozměrná regresní analýza

10.Diskriminační analýza

11.Logistická regrese

12.ROC analýza a analýza přínosů a nákladů

13.Analýza přežití

14.Analýza hlavních komponent a faktorová analýza

Osnova cvičení:

.1Výpočty základních parametrů deskriptivní statistiky I

2.Výpočty základních parametrů deskriptivní statistiky II

3.T-testy, Mann-Whitneyův U-test

4.ANOVA, Kruskal-Wallisova ANOVA

5.Příklady na testování hypotéz z biomedicínského výzkumu

6.Kontingenční tabulky

7.Korelace a regresní analýza

8.ROC analýza a analýza přínosů a nákladů

9.Mnohorozměrná regresní analýza

10.Diskriminační analýza

11.Logistická regrese

12.Analýza přežití

13.Analýza hlavních komponent a faktorová analýza

14.Interpretace výsledků

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

MOTULSKY, Harvey. Intuitive biostatistics: a nonmathematical guide to statistical thinking. 3rd ed. New York: Oxford University Press, 2014. ISBN 978-0-19-994664-8. [dostupné i on-line]

VU, Julie and David HARRINGTON. Introductory Statistics for the Life and Biomedical Sciences [online]. OpenIntro Inc., 2021. Available from: <https://www.openintro.org/.

Doporučená literatura:

D'AGOSTINO, R. B., ed. Tutorials in biostatistics. Volume 1, Statistical methods in clinical studies [elektronický zdroj]. Hoboken: Wiley, C2005. ISBN 9780470023679.

D'AGOSTINO, R. B., ed. Tutorials in biostatistics. Volume 2, Statistical modelling of complex medical data [elektronický zdroj]. Hoboken: Wiley, C2005. ISBN 9780470023723.

RAYAT, Charan Singh. Statistical Methods in Medical Research [online]. Singapore: Springer Singapore, 2018 [cit. 2019-04-29]. Dostupné z: <http://dx.doi.org/10.1007/978-981-13-0827-7>. ISBN 9789811308277.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:B-433
Trukhan V.
12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Lab. KI a MZT
místnost KL:B-537
Ráfl J.
14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6184006.html