Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Systémové řízení zdravotnických zařízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DISRZZ ZK 20P+8C česky
Garant předmětu:
Peter Kneppo
Přednášející:
Peter Kneppo
Cvičící:
Gleb Donin, Vojtěch Kamenský, Peter Kneppo, Zuzana Kotherová, Ján Lešták, Vladimír Rogalewicz
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se systémem poskytování zdravotní péče, umožňuje pochopení základních přístupů ke zkoumání zdravotnictví jakožto dynamického systému. Součástí předmětu jsou konkrétní rozbory jednotlivých prvků systému zdravotní péče a studium variant možných řešení v oblast zdravotního systému, jejich předpoklady a důsledky.

Požadavky:

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět je zakončen ústní zkouškou, které předchází písemná příprava. V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. Dále je požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma z oboru. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je absolvování dvou laboratorních cvičení (doloženo protokolem podepsaným studentem, vedoucím cvičení a garantem předmětu). Protokoly budou archivovány v referátu pro doktorské studium.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1.-2. Zdravotnictví jako systém, zdravotní péče, zdraví, zdravotní politika, regulační mechanizmy. Ekonomická podstata zdravotnických služeb I. Charakter statků produkovaných zdravotnictvím, struktura a charakteristiky zdravotnického trhu.

3.-4. Ekonomická podstata zdravotnických služeb. Typy zdravotních systémů, základní typologie zdravotních systémů, silné a slabé stránky jednotlivých typů systémů. Systém veřejného zdravotního pojištění.

5.-6. Výkony ve zdravotnictví, náklady ve zdravotnictví. manažerské účetnictví, finanční analýza - hodnotové a poměrové ukazatele, bonitní a bankrotní modely, Du-Pont, Total Cost of Ownership,

7.-8. HTA, základní zaměření, využití HTA pro strategické rozhodování v nemocnicích. Evidence based medicine. HTA pro zdravotnické přístroje. Vhodné analýzy, proces hodnocení. HB-HTA: Využití HTA na úrovni nemocnic.

9.-10. Management v zdravotnickém zařízení, plánování, členění plánů. Management lidských zdrojů, klasifikace a struktura rozhodovacích procesů.

Osnova cvičení:

Cvičení:

Blok 1: Cvičení 1 + 2: Rozbor vybraného systému zdravotnictví, analýza možných plateb za zdravotní péčy v daném systému zdravotnictví, diskuze výhod, nevýhod, limitací omezení daných systémů.

Blok 1: Cvičení 1 + 2: Praktické výpočty metod Total Cost of Ownership, a Du-Pont.

Cíle studia:

Předmět seznamuje studenty se systémem poskytování zdravotní péče, umožňuje pochopení základních přístupů ke zkoumání zdravotnictví jakožto dynamického systému. Součástí předmětu jsou konkrétní rozbory jednotlivých prvků systému zdravotní péče a studium variant možných řešení v oblast zdravotního systému, jejich předpoklady a důsledky.

Studijní materiály:

Povinná:

[1] FUCHS, Victor R. Who shall live?: health, economics, and social choice. Expanded ed. River Edge, NJ: World Scientific, c1998. ISBN 9810232012.

[2] MARC WOUTERS. Cost management: strategies for business decisions. International ed. New York: McGraw-Hill Professional, 2012. ISBN 9780077132392.

[3] GOODMAN, Clifford S.: HTA101. Introduction to Health Technology Assessment. The Lewin Group, Virginia, 2014. (Volně dostupné z http://www.nlm.nih.gov/nichsr/hta101/HTA_101_FINAL_7-23-14.pdf)

Doporučená:

[1] VOLKER ERIC AMELUNG. Healthcare Management: Managed Care Organisations and Instruments. Imprint: Springer, 2013. ISBN 9783642387128

[2] JABLONSKÝ, Josef. Operační výzkum: kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Brno: Professional Publishing, 2002. ISBN 80-86419-23-

Poznámka:

Modul C

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5881806.html