Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Datová analýza v biologických vědách

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DIDA ZK 20P+8C česky
Garant předmětu:
Vladimír Rogalewicz
Přednášející:
Vladimír Rogalewicz
Cvičící:
Hana Děcká, Jan Hejda, Václava Piorecká
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Datová analýza v biologických vědách je předmět, který má studentům poskytnout náhled na principy metod a nástroje pro analýzu biologických dat přirozeného i umělého původu. Jako programový prostředek bude použito vývojové prostředí MATLAB.

Požadavky:

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět je zakončen ústní zkouškou, které předchází písemná příprava. V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. Dále je požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma z oboru. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je absolvování dvou laboratorních cvičení (doloženo protokolem podepsaným studentem, vedoucím cvičení a garantem předmětu). Protokoly budou archivovány v referátu pro doktorské studium.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1. MATLAB jako prostředek pro analýzu dat.

2. Regresní analýza.

3. Odhad parametrů.

4. Detekce a korekce odlehlých hodnot (outliers).

5. Odhad chyby.

6. Zpracování obrazu 1 - určení sumárních parametrů.

7. Zpracování obrazu 2 - extrakce příznaků.

8. Odstraňování šumu.

9. Testování hypotéz.

10. Zobrazení a prezentace dat.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. Statistické zpracování reálných multidimenzionálních fyziologických dat.

2. Návrhy a testování hypotéz.

Cíle studia:

Předmět má za cíl seznámit studenty s metodami a nástroji pro analýzu biologických dat přirozeného i umělého původu. Jako programový prostředek bude použito vývojové prostředí MATLAB.

Studijní materiály:

Povinná:

[1] Rosner, B.: Fundamentals of biostatistics, 7th edition, Boston : Brooks/Cole, 2011, ISBN: 978-0538733496.

[2] Pavlík, T., Dušek, L.: Biostatistika, IBA MU, Brno, 2012, ISBN 978-8072047826.

Doporučená:

[1] Chatfield, C.: Statistics for technology: a course in applied statistics. 3rd ed. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 1998. ISBN 0-412253402.

[2] van Belle, G., Fisher, L. D., Heagerty, P. J., Lumley, T.: Biostatistics: A Methodology For the Health Sciences, 2nd Edition, Wiley-Interscience, 2004, ISBN: 978-0471031857.

Poznámka:

Modul G

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5869706.html