Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Výzkumný projekt III.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17AVARP3 KZ 10 8D+2S anglicky
Garant předmětu:
Petr Kudrna
Přednášející:
Petr Kudrna
Cvičící:
Petr Kudrna, Martin Otáhal
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Experimentální studie

Výstupy (psaný text a prezentace s použitím požadovaných šablon, anglicky): blokové schéma měření, protokol měření (viz příslušná šablona) a / nebo SW ověření, výsledky, statistické zpracování dat, diskuse

Zápis předmětu a omezení: Nejsou vyžadovány žádné předpoklady a tento předmět si mohou studenti zapsat pouze v rámci výměnného programu Erasmus+.

Formální administrativní požadavky: Student musí mít téma projektu a jeho zadání v angličtině formálně přiřazené a schválené v systému PROJECTS.

Požadavky:

Výstupy (psaný text a prezentace s použitím požadovaných šablon, anglicky): blokové schéma měření, protokol měření (viz příslušná šablona) a / nebo SW ověření, výsledky, statistické zpracování dat, diskuse

Formální administrativní požadavky: Student musí mít téma projektu a jeho zadání v angličtině formálně přiřazené a schválené v systému PROJECTS.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Experimentální studie

- úvod, souvislosti,

- blokové schéma měření,

- protokol o měření (viz příslušná šablona) a / nebo ověření SW,

- Výsledky,

- statistické zpracování dat,

- diskuse.

Cíle studia:

Pochopit a realizovat proces experimentální studie

Studijní materiály:

Oblast metodologie zahrnující výsledky a diskusi

Povinná literatura:

[1] ZEIGER, Mimi. Essentials of writing biomedical research papers. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, Health Professions Division, 2000. ISBN 978-0-07-134544-6.

[2] GUSTAVII, Björn. How to write and illustrate a scientific paper. New York: Cambridge University Press, 2017. ISBN 9781316660492.

Doporučená literatura:

[1] DAY, Robert A. a Barbara. GASTEL. How to write and publish a scientific paper. 7th ed. Santa Barbara, Calif.: Greenwood, 2011. ISBN 978-0313391972.

Oblast měření

Povinná literatura:

[1] HAASZ, V., SEDLÁČEK, M. Electrical Measurements. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2006. 183 s. ISBN 80-01-03375-9.

[2] VRBA, J. General instructions for writing protocols for laboratory tasks [online]. Czech Republic, Kladno, CTU FBME [cit. 2019-02-05] Last change [18-02-2019]. Available from: https://predmety.fbmi.cvut.cz/en/17abbem

[3] VRBA, J. Specific instructions for the writing of protocols for laboratory tasks for electrotechnical courses [online]. Czech Republic, Kladno, CTU FBME [cit. 2019-02-05] Plast change [18-02-2019]. Available from: https://predmety.fbmi.cvut.cz/en/17abbem

[4] VRBA, J. Sample Protocol for Electrical Measurements 17PBBEM [online]. Czech Republic, Kladno, CTU FBME [cit. 2019-02-05] Last change [18-02-2019]. Available from: https://predmety.fbmi.cvut.cz/en/17abbem

[5] NORTHROP, Robert B. Analysis and application of analog electronic circuits to biomedical instrumentation. Second edition. Boca Raton, Florida: CRC Press, 2012. Biomedical engineering series (Boca Raton, Fla.). ISBN 9781439867433.

[6] PRUTCHI, David a Michael NORRIS. Design and development of medical electronic instrumentation: a practical perspective of the design, construction, and test of medical devices. Hoboken: Wiley, c2005. ISBN 0-471-67623-3.

[7] CRAM, Nicholas a Selby HOLDER. Basic electronic troubleshooting for biomedical technicians. Waco: TSTC, c2005. ISBN 0-9768503-0-3.

Oblast ověření SW

Povinná literatura:

[1] FRIES, Richard C. Reliable design of medical devices. 3rd ed. Boca Raton: CRC, c2013. ISBN 978-1-4398-9491-0.

[2] DEMARCO, Carl T. Medical device design and regulation. Milwaukee: ASQ Quality Press, c2011. ISBN 9780873898164.

[3] VOGEL, David A. Medical device software verification, validation and compliance. Norwood: Artech House, c2011. ISBN 978-1-59693-422-1.

[4] WIKLUND, Michael E., Jonathan KENDLER a Allison Y. STROCHLIC. Usability testing of medical devices. Boca Raton: Taylor Francis, c2011. ISBN 9781439811832.

Oblast statistického zpracování dat

Povinná literatura:

[1] HARRIS, Michael a Gordon TAYLOR. Medical and health science statistics made easy. 2nd ed. Sudbury: Jones and Bartlett Publishers, c2009. ISBN 978-0-7637-7265-9.

[2] CHATFIELD, Christopher. Statistics for technology: a course in applied statistics. 3rd ed. Boca Raton: Chapman Hall/CRC, 1998. ISBN 0-412-25340-2

[3] ALTMAN, Douglas G. Practical statistics for medical research. Boca Raton: Chapman Hall/CRC, c1991. ISBN 0-412-27630-5.

Doporučená literatura:

[1] Probability and statistics EBook [online]. USA, University of California, 2005 [cit. 2019-03-16] Last modification [2014-03-09]. Available from: http://wiki.stat.ucla.edu/socr/index.php/EBook

Poznámka:

Úroveň BOZP je vyžadována jak na základní úrovni na ČVUT FBMI, tak i na úrovni laboratoří ČVUT FBMI (vybrané laboratoře)/Safety rules are required at the two levels, i.e. basic level at the whole CTU FBME and at the advanced level, i.e. specialized level within the selected laboratories

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost KL:C-2
Kudrna P.
14:00–15:50
(paralelka 1)
Kladno FBMI
C2, salonek
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost KL:B-537
Kudrna P.
08:00–11:50
(paralelka 1)
Kladno FBMI
Učebna
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6103706.html