Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pokroky v biomedicínském inženýrství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ADBPBI ZK 5 2P anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Kurz se skládá z 10 samostatných přednášek. V každé z nich jiný učitel ? výzkumník FBMI uvede studenty do své specializace. Studenti tak získají (i) přehled o šíři problémů řešených v rámci biomedicínského inženýrství, (ii) informace o nejnovějších výsledcích v oboru, (iii) představu o výzkumných problémech řešených na FBMI. Témata přednášek pokrývají základní dělení biomedicínského inženýrství na sedm hlavních oblastí. Dělení na sedm oblastí se odráží rovněž v koncepci okruhů Státní doktorské zkoušky v programu BMKT. Předmět Pokroky v biomedicínském inženýrství tak vytváří základ pro přípravu doktorandů ke státní doktorské zkoušce. Zároveň předmět obsahuje nejnovější informace; proto se konkrétní témata přednášek každoročně obměňují.

Požadavky:

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět je zakončen ústní zkouškou, které předchází písemná příprava. V případě, že počet studentů je menší než 5 může být nahrazena řízeným samostudiem s pravidelnými konzultacemi. V tom případě je kromě zkoušky navíc požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma.

Osnova přednášek:

1. Rozvoj biomedicínského inženýrství (prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.).

2. Systémová fyziologie, modelování, neuroinženýrství: Možnosti využití mapování a modelování elektrického pole srdce v kardiologické diagnostice (doc. Ing, Milan Tyšler, CSc.).

3. Zpracování a analýza biosignálů a medicínských dat: Využití biotelemetrických systémů v medicíně (Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.).

4. Lékařské přístroje a systémy: Současný stav a aktuální trendy v mikrovlnné diagnostice a terapii (doc. Dr.-Ing. Jan Vrba, M.Sc.).

5. Zobrazovací systémy v lékařství: Současné trendy vývoje zobrazovacích systémů v lékařství (doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.).

6. Biomateriály, biosenzory, bionanotechnologie, tkáňové inženýrství, biotechnologie a biointerakce: Chytré nanostruktury pro biomedicínské aplikace (prof. Dr. Ing. Anton Fojtík, CSc.).

7. Biomateriály, biosenzory, bionanotechnologie, tkáňové inženýrství, biotechnologie a biointerakce: Aplikace laserových tenkých vrstev v lékařství (prof. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc.).

8. Klinické inženýrství a management lékařské techniky: Nové požadavky na výzkumné studie a publikace zahrnující klinický výzkum prof. (prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.).

9. Klinické inženýrství a management lékařské techniky: HTA ? hodnocení zdravotnických technologií (doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.).

10. Biomechanika, rehabilitační inženýrství, protézy a umělé orgány: Nové trendy v biomechanice a rehabilitačním inženýrství (doc. Ing. Patrik Kutílek, Ph.D.).

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Témata přednášek pokrývají základní dělení biomedicínského inženýrství na sedm hlavních oblastí. Dělení na sedm oblastí se odráží rovněž v koncepci okruhů Státní doktorské zkoušky v programu BMKT. Předmět Pokroky v biomedicínském inženýrství tak vytváří základ pro přípravu doktorandů ke státní doktorské zkoušce.

Studijní materiály:

Povinná:

BRONZINO, Joseph D. a Donald R. PETERSON. Biomedical engineering fundamentals. Boca Raton, FL: CRC Press, 2015. ISBN 978-1-4398-2518-1.

BRONZINO, Joseph D. a Donald R. PETERSON. Medical devices and human engineering. Boca Raton, FL: CRC Press, 2015. ISBN 978-1-4398-2525-9.

BRONZINO, Joseph D. a Donald R. PETERSON, ed. Biomedical signals, imaging, and informatics. Boca Raton, FL: CRC Press, 2015. ISBN 978-1-4398-2527-3.

BRONZINO, Joseph D. a Donald R. PETERSON. Molecular, cellular, and tissue engineering. Boca Raton, FL: CRC Press, 2015. ISBN 978-1-4398-2530-3.

Doporučená:

Převážně impaktované odborné články ? bude stanoveno na jednotlivých přednáškách.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5471906.html