Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Elektrofyziologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBBELF Z,ZK 2 1P+1L česky
Vztahy:
Předmět F7PBBELF lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu F7PBBAF2
Garant předmětu:
Ksenia Sedova
Přednášející:
Pavel Kučera, Ksenia Sedova
Cvičící:
Ksenia Sedova
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cíl/cíle: Seznámit studenty s teorií vzniku elektrických projevů na úrovní buňky, orgánu a organismu celkem, s

možnostmi měření a využití těchto projevů. Dílčím cílem je umožnit studentům experimentální ověření získaných

znalostí.

Vstupní požadavky předmětu: Tento předmět navazuje na předměty Anatomie a fyziologie I. a II. a vyžaduje základní

znalosti struktury (anatomie) a funkce (fyziologie) následujících soustav (vzrušivé tkáně): nervová, pohybová, oběhová

(především srdce).

Výstupní znalosti, dovednosti, schopnosti a kompetence: Předmět se zabývá problematikou vzrušivých tkání (nervové,

svalové, žlázové) a poskytuje znalosti fyziologie elektrických procesů na různých úrovních: buňka, tkáň, orgán,

organizmus.

Požadavky:

Podmínky udělení zápočtu: účast a protokoly z praktické výuky, bez uděleného

zápočtu nebude student připuštěn ke zkoušce.

Zkouška: písemný test, otázky zahrnují početní úlohy či vyžadují komplexní přístup

k řešení. Počet otázek 20. Na test je vymezeno 60 minut. Napsání testu minimálně

na 50%. Celkové hodnocení podle ECTS klasifikační tabulky.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1. Základy elektrofyziologie. Struktura buněčné membrány.

2. Měření a vysvětlení klidového a akčního potenciálu. Principy šíření akčního potenciálu.

3. Geneze eklektického impulzu

4. Speciální elektrofyziologie: Akční potenciál svalového vlákna

5. Speciální elektrofyziologie. Elektrofyziologie srdce

6. Fyzikální pojetí elektrofyziologie z hlediska jednotlivých dílčích problematik - ?Přenos náboje - hnací síla buněčných funkcí?

7. Fyzikální pojetí elektrofyziologie z hlediska jednotlivých dílčích problematik - ?A ještě ionty: přenos a uchovávání informace?. Souhrn probraných problematik, příprava ke zkoušce, odpovědi na jakékoli otázky k probíraným tématům, případné konzultace.

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

1. Transepiteliální elektrofyziologie. Demonstrace -Ussingova komůrka s biologickým objektem. Transepiteliální napěti,

pasivní a aktivní transport iontů, iontové kanály, Na/K pumpa, farmakologie.

2. Extracelulární elektrofyziologie izolovaného nervu. Demonstrace - komůrka s nervem. Složený akční potenciál.

Rychlost síření akčního potenciálu nervem, Refrakterní perioda, Excitabilita a labilita, Základní vlastnosti šíření akčního

potenciálu nervovým vláknem, I/t křivka.

3. Elektrokardiografie. Demonstrace – metoda záznamu EKG a základní vyhodnocení EKG. Princip metody EKG.

Mechanizmus vzniku EKG křivky. Komponenty EKG křivky. Určení tepové frekvenci pomoci EKG. Vliv fyzické

aktivity na elektrokardiografické parametry. Vyhodnocení patologických EKG.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] ROSINA, Jozef et al. Biofyzika: pro zdravotnické a biomedicínské obory. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013. 224 s. ISBN

978-80-247-4237-3.

[2] BENEŠ, Jiří a kol. Základy lékařské biofyziky. 3., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2011. 200 s. Učební texty Univerzity

Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-2034-3.

[3] SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Color atlas of physiology. 7th edition. Stuttgart: Thieme,

2015. Thieme Flexibook. ISBN 978-3-13-545007-0.

Doporučená literatura:

[1] KITTNAR, Otomar a Mikuláš MLČEK. Atlas fyziologických regulací: 329 schémat. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-

80-247-2722-6.

[2] ROSINA, Jozef, Hana KOLÁŘOVÁ a Jiří STANEK. Biofyzika pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada,

2006. ISBN 80-247-1383-7.

[3] PURVES, Dale. Neuroscience. 5th ed. Sunderland, Mass.: Palgrave, c2012. ISBN 978-0-87893-695-3.

[4] Principles and practice of clinical electrophysiology of vision. 2nd ed. Editor John R. HECKENLIVELY, editor

Geoffrey B. ARDEN, editor Steven NUSINOWIT, editor Graham F. HOLDER, editor Michael BACH. Cambridge:

MIT Press, c2006. ISBN 0-262-08346-9.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:B-132
Sedova K.
12:00–15:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. vývoje EZ pro BM - TO
místnost KL:B-132
Sedova K.
16:00–19:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. vývoje EZ pro BM - TO
místnost KL:B-132
Sedova K.
12:00–15:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. vývoje EZ pro BM - TO
místnost KL:B-132
Sedova K.
16:00–19:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. vývoje EZ pro BM - TO
Čt
místnost KL:B-220
Kučera P.
Sedova K.

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-132
Sedova K.
16:00–19:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. vývoje EZ pro BM - TO
místnost KL:B-132
Sedova K.
16:00–19:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. vývoje EZ pro BM - TO

místnost KL:B-132
Sedova K.
12:00–15:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. vývoje EZ pro BM - TO
místnost KL:B-132
Sedova K.
12:00–15:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. vývoje EZ pro BM - TO
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6177706.html