Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

institut pedagogických a psychologických studií

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
51KAJP Angličtina pro pedagogy
 
česky Předmět není vypsán
51AJP Angličtina pro pedagogy
 
česky Předmět není vypsán
516XATHP Angličtina pro technickou a hospodářskou praxi
 
česky Předmět není vypsán
51BCP Bakalářská práce
 
česky Z 20 150 Z 20 150 Předmět není vypsán
U51C0401 Bezpečnostní a právní povědomí učitele
 
česky Předmět není vypsán
51BM Biologie mládeže
 
česky ZK 5 20 ZK 5 20 Předmět není vypsán
51BMSH Biologie mládeže a školní hygiena
 
česky Předmět není vypsán
U51C2501 Biologie mládeže a školní hygiena
 
česky Z,ZK 6 12B Předmět není vypsán
51KBMSH Biologie mládeže a školní hygiena
 
česky Předmět není vypsán
U51C1502 Biologie člověka
 
česky Předmět není vypsán
51KBC Biologie člověka
 
Předmět není vypsán
51BC Biologie člověka
 
Předmět není vypsán
51XBCCAJ Business Correspondence and Communication
 
česky Předmět není vypsán
32BC-K-CLVZ-01 Cloudové služby ve vzdělávání česky Předmět je vypsán
51XDBM Design and Brand Management
 
česky Předmět není vypsán
51DVT Didaktická a výpočetní technika
 
česky KZ 4 16B Předmět není vypsán
U51C4206 Didaktika laboratoří
 
česky Předmět není vypsán
32BC-K-DLAB-01 Didaktika laboratoří česky Předmět je vypsán
51DOPV Didaktika odborného vyučování
 
česky Předmět není vypsán
U51C5202 Didaktika odborného vyučování
 
Předmět není vypsán
U51C9925 Didaktika odborného vyučování
 
česky Předmět není vypsán
51KDOPV Didaktika odborného vyučování
 
česky Předmět není vypsán
51DOP Didaktika odborných předmětů
 
česky ZK 19 76 ZK 19 76 Předmět není vypsán
U51C4201 Didaktika odborných předmětů
 
česky Z,ZK 6 20B Z,ZK 6 20B Předmět není vypsán
U51C9918 Didaktika odborných předmětů
 
česky Předmět není vypsán
51KDID Didaktika odborných předmětů
 
česky Předmět není vypsán
51DID Didaktika odborných předmětů
 
Předmět není vypsán
51KDODP Didaktika odborných předmětů
 
Předmět není vypsán
51DOPN Didaktika odborných předmětů
 
česky Předmět není vypsán
51KDPVOV Didaktika praktického vyučování a odborného výcviku
 
Předmět není vypsán
U51C6201 Didaktika praktického vyučování a odborného výcviku česky Z,ZK 6 20B Předmět je vypsán
U51C2203 Didaktika technických odborných předmětů
 
česky Předmět není vypsán
32BC-K-DIDT-01 Didaktika technických odborných předmětů česky Předmět je vypsán
51XDM Dotační management
 
česky Předmět není vypsán
51XPDM Dotační management
 
česky Předmět není vypsán
U51C5301 Duševní hygiena a stres
 
česky Předmět není vypsán
U51C9924 Duševní hygiena a stres
 
česky Z 2 8B Z 2 8B Předmět není vypsán
U51C9904 Duševní hygiena a stres
 
česky Předmět není vypsán
U51C9923 Duševní hygiena a stres
 
česky Předmět není vypsán
51HAS Duševní hygiena a stres
 
česky Předmět není vypsán
512XDH Duševní hygiena a stres
 
Předmět není vypsán
51KDHAS Duševní hygiena a stres
 
česky Předmět není vypsán
51DHS Duševní hygiena a stres
 
česky Z 4 2P+1C Předmět není vypsán
51XDH Duševní hygiena a stres
 
Předmět není vypsán
51DHAS Duševní hygiena a stres
 
česky Předmět není vypsán
32BC-K-DHAS-01 Duševní hygiena v profesi učitele česky Předmět je vypsán
U51C3106 Edukace dospělých
 
česky Předmět není vypsán
32BC-K-EDUD-01 Edukace dospělých česky Předmět je vypsán
51XPNES Ekonomická statistika
 
česky Předmět není vypsán
51XE2ES Ekonomická statistika
 
česky Předmět není vypsán
51XE1ES Ekonomická statistika
 
česky Předmět není vypsán
51XP2ES Ekonomická statistika
 
česky Předmět není vypsán
51XPES Ekonomická statistika
 
česky Předmět není vypsán
51XP1ES Ekonomická statistika
 
česky Předmět není vypsán
51XES Ekonomická statistika
 
česky KZ 4 2P+1C Předmět není vypsán
51ES Ekonomická statistika
 
česky Předmět není vypsán
32BC-K-EKVZ-01 Ekonomika ve vzdělávání česky Předmět je vypsán
51EKV Ekonomika vzdělávání
 
česky Z 3 12B Z 3 12B Předmět není vypsán
51KEV Ekonomika vzdělávání
 
česky Předmět není vypsán
51EV Ekonomika vzdělávání
 
Předmět není vypsán
51KEKOV Ekonomika vzdělávání
 
Předmět není vypsán
51EKVN Ekonomika vzdělávání
 
česky Předmět není vypsán
51ELV Elektronické vzdělávání
 
česky Předmět není vypsán
32BC-K-ELVZ-01 Elektronické vzdělávání česky Předmět je vypsán
U51C4207 Elektronické vzdělávání
 
česky Předmět není vypsán
U51C3201 Elektronické vzdělávání
 
česky Z,ZK 6 16B Předmět není vypsán
U51C9920 Elektronické vzdělávání
 
česky Předmět není vypsán
51KELVZ Elektronické vzdělávání
 
česky Předmět není vypsán
51ELVZ Elektronické vzdělávání
 
česky Předmět není vypsán
51KELV Elektronické vzdělávání
 
česky Předmět není vypsán
516XENV Environmentální výchova
 
Předmět není vypsán
U51C0105 Environmentální výchova
 
česky Z 3 8B Předmět není vypsán
51KET Etika
 
česky Předmět není vypsán
51XEM Etiketa pro manažery
 
Předmět není vypsán
516XEVAL Evaluace a autoevaluace ve škole
 
Předmět není vypsán
U51C0104 Evaluace a autoevaluace ve škole
 
česky Z 3 8B Předmět není vypsán
51FIL Filozofie
 
česky ZK 5 20 ZK 5 20 Předmět není vypsán
U51C1501 Filozofie
 
česky Předmět není vypsán
51KF Filozofie
 
Předmět není vypsán
51KFILN Filozofie
 
česky Předmět není vypsán
51F Filozofie
 
Předmět není vypsán
51FILN Filozofie
 
česky Předmět není vypsán
51FP Financování podniku
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
51PFG Finanční gramotnost
 
česky Předmět není vypsán
51FGRA Finanční gramotnost
 
česky Předmět není vypsán
51FGR Finanční gramotnost
 
Předmět není vypsán
51FG Finanční gramotnost
 
česky KZ 4 2P+1C Předmět není vypsán
32BC-K-FIVZ-01 Firemní vzdělávání česky Předmět je vypsán
51G Globalizace
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
51VC Hodnocení a řízení výkonnosti a controlling
 
česky KZ 4 2P+1C KZ 4 2P+1C Předmět není vypsán
51XHT Hodnocení vlivu techniky
 
česky KZ 4 2P+1C Předmět není vypsán
51XPHT Hodnocení vlivu techniky
 
česky Předmět není vypsán
U51C9931 Hodnocení vlivu vědy a techniky
 
česky KZ 4 12B Předmět není vypsán
32BC-K-HVVT-01 Hodnocení vlivu vědy a techniky česky Předmět je vypsán
U51C4401 Hodnocení vlivu vědy a techniky
 
česky Předmět není vypsán
U51C4202 Hodnocení vlivu vědy a techniky
 
česky Předmět není vypsán
51KHVVT Hodnocení vlivu vědy a techniky
 
Předmět není vypsán
51HVT Hodnocení vlivů techniky
 
česky KZ 3 12B KZ 3 12B Předmět není vypsán
U51C2201 Hodnocení vlivů techniky
 
česky KZ 3 20B Předmět není vypsán
51KHVTN Hodnocení vlivů techniky
 
česky Předmět není vypsán
51HVTN Hodnocení vlivů techniky
 
česky Předmět není vypsán
51ICTG ICT gramotnost
 
česky Předmět není vypsán
51KICG ICT gramotnost
 
česky Předmět není vypsán
51ICG ICT gramotnost
 
Předmět není vypsán
51ICTV Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 
česky Předmět není vypsán
32BC-K-ICTV-01 Informační a komunikační technologie ve vzdělávání česky Předmět je vypsán
U51C1406 Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 
česky Předmět není vypsán
U51C9928 Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 
česky Předmět není vypsán
51KICTV Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 
česky Předmět není vypsán
51TECH Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 
česky Předmět není vypsán
51KIKT Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 
Předmět není vypsán
51KTECH Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 
česky Předmět není vypsán
51IKT Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 
Předmět není vypsán
51ITP2 Informační technologie a počítačová gramotnost
 
česky Předmět není vypsán
51ITPGR Informační technologie a počítačová gramotnost
 
česky Předmět není vypsán
51ITPG Informační technologie a počítačová gramotnost
 
Předmět není vypsán
51IT Informační technologie a počítačová gramotnost
 
Předmět není vypsán
51ITP Informační technologie a počítačová gramotnost
 
česky Z,ZK 4 0P+3C Předmět není vypsán
U51C0306 Interkulturní psychologie
 
česky Z 2 8B Předmět není vypsán
32BC-K-PSYI-01 Interkulturní psychologie česky Předmět je vypsán
U51C0308 Interkulturní psychologie
 
česky Z 3 8B Předmět není vypsán
51XPIP Interkulturní psychologie
 
česky Předmět není vypsán
514XIP Interkulturní psychologie
 
Předmět není vypsán
51XEIP Interkulturní psychologie
 
česky Předmět není vypsán
51XIP Interkulturní psychologie
 
česky KZ 4 2P+1C Předmět není vypsán
U51C0107 Jak lépe učit - metody konstruktivistického učení
 
Předmět není vypsán
51XKMAJ Knowledge Management v AJ
 
česky Předmět není vypsán
51XPKM Knowledge management
 
česky Předmět není vypsán
51KKD Komunikační dovednosti
 
Předmět není vypsán
51KKOMD Komunikační dovednosti
 
česky Předmět není vypsán
51KD Komunikační dovednosti
 
Předmět není vypsán
51XKD Komunikační dovednosti
 
česky KZ 4 1P+2C Předmět není vypsán
51KOMD Komunikační dovednosti
 
česky Předmět není vypsán
U51C2401 Komunikační dovednosti
 
česky KZ 3 8B Předmět není vypsán
U51C9933 Komunikační dovednosti
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
U51C4403 Komunikační dovednosti ve výuce technických předmětů
 
česky Předmět není vypsán
32BC-K-KOMD-01 Komunikační dovednosti ve výuce technických předmětů česky Předmět je vypsán
32BC-K-LMSM-01 LMS Moodle česky Předmět je vypsán
U51C5401 Leadership a vzdělávání zaměstnanců
 
česky Předmět není vypsán
U51C9905 Leadership a řízení talentů
 
česky Předmět není vypsán
51LR Leadership a řízení talentů
 
česky Předmět není vypsán
51LRT Leadership a řízení talentů
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
51KLOGN Logika
 
česky Předmět není vypsán
51LOGN Logika
 
česky Předmět není vypsán
51LOG Logika
 
česky ZK 5 20 Předmět není vypsán
51XPLG Logistika
 
česky Předmět není vypsán
51L Logistika
 
česky KZ 4 2P+1C Předmět není vypsán
51XLG Logistika
 
Předmět není vypsán
U51C0106 M-learning
 
česky Z 3 8B Z 3 8B Předmět není vypsán
32BC-K-MLER-01 M-learning česky Předmět je vypsán
51MJ Management jakosti
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
51XMKV Management kvality pro personalisty
 
česky Předmět není vypsán
U51E2301 Managerial Psychology
 
anglicky Předmět není vypsán
U51C2307 Manažerská psychologie
 
česky Předmět není vypsán
U51C2301 Manažerská psychologie
 
česky ZK 3 1P+1C Předmět není vypsán
51XP2MNP Manažerské nástroje a propočty
 
česky Předmět není vypsán
51PMNP Manažerské nástroje a propočty
 
česky Předmět není vypsán
51XP3MNP Manažerské nástroje a propočty
 
česky Předmět není vypsán
U51C4103 Marginální skupiny ve vzdělávání
 
česky Předmět není vypsán
32BC-K-MSVZ-01 Marginální skupiny ve vzdělávání česky Předmět je vypsán
51MK Marketing
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
51XM Matematika
 
Předmět není vypsán
51M Matematika
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
51MEDN Mediální názornost ve výuce technických předmětů
 
česky Předmět není vypsán
32BC-K-MEDN-01 Mediální názornost ve výuce technických předmětů česky Předmět je vypsán
U51C4204 Mediální názornost ve výuce technických předmětů
 
česky Předmět není vypsán
U51C5203 Mediální názornost ve výuce technických předmětů
 
Předmět není vypsán
U51C9915 Mediální názornost ve výuce technických předmětů
 
česky Předmět není vypsán
U51C9914 Mediální názornost ve výuce technických předmětů
 
česky Předmět není vypsán
51KMEDN Mediální názornost ve výuce technických předmětů
 
česky Předmět není vypsán
515XMEDIN Mediální názornost ve výuce technických předmětů
 
Předmět není vypsán
U51C4203 Metodika online výuky
 
česky Předmět není vypsán
32BC-K-OLVY-01 Metodika online výuky česky Předmět je vypsán
513XMV Multikulturní výchova
 
česky Předmět není vypsán
U51C9911 Multikulturní výchova
 
česky Předmět není vypsán
U51C0303 Multikulturní výchova
 
česky Předmět není vypsán
51XPNM Nauka o materiálu
 
česky Předmět není vypsán
51XNM Nauka o materiálu
 
česky KZ 4 2P+1C Předmět není vypsán
51XNEAJ Networking in English
 
Předmět není vypsán
51NTP Nové trendy v personalistice
 
česky Z,ZK 6 3P+1C Z,ZK 6 3P+1C Předmět není vypsán
51XPJN Německý jazyk
 
česky Předmět není vypsán
51XEJN Německý jazyk
 
česky KZ 4 0P+3C Předmět není vypsán
51XJN Německý jazyk
 
česky Předmět není vypsán
51ODID Obecná didaktika
 
česky Předmět není vypsán
32BC-K-ODID-01 Obecná didaktika česky Předmět je vypsán
U51C2102 Obecná didaktika
 
česky Předmět není vypsán
U51C2101 Obecná didaktika
 
Z,ZK 6 20B Předmět není vypsán
51KODID Obecná didaktika
 
česky Předmět není vypsán
51OPED Obecná pedagogika
 
česky Předmět není vypsán
32BC-K-PEDO-01 Obecná pedagogika česky Předmět je vypsán
U51C1101 Obecná pedagogika
 
česky Předmět není vypsán
51KOPED Obecná pedagogika
 
česky Předmět není vypsán
U51C1303 Obecná psychologie
 
česky Předmět není vypsán
32BC-K-PSYO-01 Obecná psychologie česky Předmět je vypsán
51OPP Obecná psychologie a psychologie osobnosti
 
Předmět není vypsán
U51C1302 Obecná psychologie a psychologie osobnosti
 
česky Předmět není vypsán
51KOPP Obecná psychologie a psychologie osobnosti
 
Předmět není vypsán
51KOPPO Obecná psychologie a psychologie osobnosti
 
česky Předmět není vypsán
51OP Obecná psychologie a psychologie osobnosti
 
česky Z,ZK 6 3P+1C Předmět není vypsán
51OPPO Obecná psychologie a psychologie osobnosti
 
česky Předmět není vypsán
51OVV Obecné otázky výchovy a vzdělávání
 
Předmět není vypsán
U51C1102 Obecné otázky výchovy a vzdělávání
 
česky Předmět není vypsán
51KOVV Obecné otázky výchovy a vzdělávání
 
Předmět není vypsán
514XORU Odraz řemesel v umění
 
Předmět není vypsán
U66C0201 Odraz řemesel v umění
 
česky Z 2 8B Předmět není vypsán
U66C0202 Odraz řemesel v umění
 
česky Z 3 8B Předmět není vypsán
K66C0101 Odrazy technických inovací v kultuře
 
Předmět není vypsán
32MC-K-OTIK-01 Odrazy technických inovací v kultuře česky Předmět je vypsán
32MC-P-OTIK-01 Odrazy technických inovací v kultuře česky Předmět je vypsán
G66C0101 Odrazy technických inovací v kultuře
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
U51C2306 Pedagogická a vývojová psychologie
 
česky Předmět není vypsán
32BC-K-PSYV-01 Pedagogická a vývojová psychologie česky Předmět je vypsán
51PEDP Pedagogická praxe
 
česky KZ 8 20 KZ 8 20 Předmět není vypsán
U00C6102 Pedagogická praxe česky KZ 6 Předmět je vypsán
U00C9908 Pedagogická praxe
 
česky KZ 9 100B Předmět není vypsán
51KPRAXE Pedagogická praxe
 
česky Předmět není vypsán
51KPPRX Pedagogická praxe
 
Předmět není vypsán
51PRAXE Pedagogická praxe
 
česky Předmět není vypsán
51PEPS Pedagogická psychologie
 
česky Předmět není vypsán
U51C2302 Pedagogická psychologie
 
česky Z,ZK 6 16B Předmět není vypsán
U51C2305 Pedagogická psychologie
 
česky Z,ZK 6 16B Předmět není vypsán
51KPP Pedagogická psychologie
 
Předmět není vypsán
51KPEPS Pedagogická psychologie
 
česky Předmět není vypsán
51PP Pedagogická psychologie
 
Předmět není vypsán
51PED Pedagogika
 
česky ZK 15 60 Předmět není vypsán
51PIS Personální informační systémy
 
česky Z 4 2P+1C Předmět není vypsán
51PM Personální management
 
česky Předmět není vypsán
51PTE Perspektivní technologie
 
česky KZ 4 2P+1C Předmět není vypsán
51PT Perspektivní technologie
 
česky Z 4 2P+1C Předmět není vypsán
51PE Podniková ekonomika
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
51XPK Podniková krize
 
česky Předmět není vypsán
U51C9906 Podnikové vzdělávání
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
51PV Podnikové vzdělávání
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
51XPU Podnikové účetnictví
 
česky Předmět není vypsán
51PUC Podnikové účetnictví
 
česky Předmět není vypsán
51PU Podnikové účetnictví
 
česky KZ 4 2P+1C Předmět není vypsán
51KP Politologie
 
Předmět není vypsán
51P Politologie
 
Předmět není vypsán
51PG Počítačová gramotnost
 
Předmět není vypsán
51KPG Počítačová gramotnost
 
Předmět není vypsán
51XEPP Počítačové prezentace
 
česky KZ 4 0P+3C Předmět není vypsán
32BC-K-PCPR-01 Počítačové prezentace česky Předmět je vypsán
51XPPP Počítačové prezentace
 
Předmět není vypsán
51XPPD Prezentační dovednosti
 
česky Předmět není vypsán
51XPD Prezentační dovednosti
 
česky KZ 4 0P+3C Předmět není vypsán
U51C0108 Profesní vzdělávání a rozvoj dospělých
 
česky Předmět není vypsán
32BC-K-PPEL-01 Profesně orientovaná praxe – elektrotechnika česky Předmět je vypsán
32BC-K-PPGV-01 Profesně orientovaná praxe – geodézie ve výstavbě česky Předmět je vypsán
32BC-K-PPMI-01 Profesně orientovaná praxe – materiálové inženýrství česky Předmět je vypsán
51KPRBCP Projekt bakalářská práce
 
Předmět není vypsán
U00C0101 Projekt bakalářské práce česky KZ 6 Předmět je vypsán
U00C9910 Projekt bakalářské práce
 
česky Z 10 100B Předmět není vypsán
U00C9906 Projekt bakalářské práce
 
česky Předmět není vypsán
51KBCPP Projekt bakalářské práce
 
česky Předmět není vypsán
51PBP Projekt bakalářské práce
 
česky Z 6 1P+2C Předmět není vypsán
51BCPP Projekt bakalářské práce
 
česky Předmět není vypsán
51XPIS Projektování informačních systémů
 
česky KZ 4 1P+2C Předmět není vypsán
51PS Projektování produkčních systémů
 
česky KZ 4 2P+1C Předmět není vypsán
51PPS Projektování produkčních systémů
 
česky Z 4 2P+1C Předmět není vypsán
51PRR Projektové řízení
 
česky Předmět není vypsán
51PR Projektové řízení
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
51KPROP Propedeutikum pedagogické praxe
 
Předmět není vypsán
U00C5101 Propedeutikum pedagogické praxe
 
česky Předmět není vypsán
U00C9905 Propedeutikum pedagogické praxe
 
česky Předmět není vypsán
U51C3402 Propedeutikum pedagogické praxe I
 
česky Předmět není vypsán
32BC-K-PPP1-01 Propedeutikum pedagogické praxe I česky Předmět je vypsán
U51C4402 Propedeutikum pedagogické praxe II
 
česky Předmět není vypsán
32BC-K-PPP2-01 Propedeutikum pedagogické praxe II česky Předmět je vypsán
51XPPMLG Provozní management a logistika
 
česky Předmět není vypsán
51PML Provozní management a logistika
 
česky Předmět není vypsán
51PP1 Právo a podnikání 1
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
51PPP1 Právo a podnikání 1
 
česky Předmět není vypsán
51PP2 Právo a podnikání 2
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
G51C0401 Průmyslové inovace v Československu a České republice
 
česky Předmět není vypsán
K51C0401 Průmyslové inovace v Československu a České republice
 
česky Předmět není vypsán
51XPPT Průmyslové technologie
 
česky Předmět není vypsán
51XEPT Průmyslové technologie
 
česky Předmět není vypsán
51XPT Průmyslové technologie
 
česky Předmět není vypsán
51PSY Psychologie
 
česky Předmět není vypsán
51PSYCH Psychologie
 
česky ZK 15 60 ZK 15 60 Předmět není vypsán
U51C9903 Psychologie práce a organizace
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
51PO Psychologie práce a organizace
 
Předmět není vypsán
51PPO Psychologie práce a organizace
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
U51E0301 Psychology of Negotiation
 
anglicky Předmět není vypsán
32BE-K-PSYN-01 Psychology of Negotiation anglicky Předmět je vypsán
U51E3301 Psychology of Negotiation
 
anglicky Předmět není vypsán
32BC-K-MLSL-01 Příprava mluveného projevu učitele odborných technických předmětů česky Předmět je vypsán
32BC-K-PPR1-01 Reflexe pedagogické praxe I česky Předmět je vypsán
32BC-K-PPR2-01 Reflexe pedagogické praxe II česky Předmět je vypsán
U51C3105 Rizikové chování žáků
 
česky Předmět není vypsán
32BC-K-RIZZ-01 Rizikové chování žáků česky Předmět je vypsán
51RET Rétorika
 
česky KZ 5 20 KZ 5 20 Předmět není vypsán
51R Rétorika a komunikační dovednosti
 
Předmět není vypsán
51RKD Rétorika a komunikační dovednosti
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
51XSM Self management učitele
 
Předmět není vypsán
32BC-K-SMNG-01 Self management učitele česky Předmět je vypsán
U51C0302 Self management učitele
 
česky Z 2 8B Předmět není vypsán
U51C0307 Self management učitele
 
česky Z 3 8B Předmět není vypsán
512XSM Self management učitele
 
Předmět není vypsán
51XK2FM Self management učitele
 
Předmět není vypsán
32BC-K-BCPS-01 Seminář k bakalářské práci česky Předmět je vypsán
U00C4103 Seminář k bakalářské práci
 
česky Předmět není vypsán
U00C9907 Seminář k bakalářské práci
 
česky KZ 4 12B Předmět není vypsán
U00C4102 Seminář k bakalářské práci
 
česky KZ 6 12B Předmět není vypsán
51KSB Seminář k bakalářské práci
 
česky Předmět není vypsán
51SB Seminář k bakalářské práci
 
Předmět není vypsán
51KSBCP Seminář k bakalářské práci
 
Předmět není vypsán
51SBPN Seminář k bakalářské práci
 
česky Předmět není vypsán
51SBP Seminář k bakalářské práci
 
česky Z 3 12B Z 3 12B Předmět není vypsán
U51C2303 Sociologie
 
česky Z,ZK 6 12B Předmět není vypsán
51KSOCN Sociologie
 
česky Předmět není vypsán
51S Sociologie
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
51SOCN Sociologie
 
česky Předmět není vypsán
51SOC Sociologie
 
česky ZK 5 20 Předmět není vypsán
51SM Sociologie mládeže
 
Předmět není vypsán
U51C2304 Sociologie mládeže
 
česky Z,ZK 6 12B Předmět není vypsán
51KSM Sociologie mládeže
 
Předmět není vypsán
51SOCP Sociální pedagogika
 
česky Předmět není vypsán
32BC-K-PEDS-01 Sociální pedagogika česky Předmět je vypsán
U51C3103 Sociální pedagogika
 
česky Předmět není vypsán
U51C5101 Sociální pedagogika
 
česky Předmět není vypsán
U51C9921 Sociální pedagogika
 
česky Předmět není vypsán
51KSPE Sociální pedagogika
 
česky Předmět není vypsán
51SPE Sociální pedagogika
 
česky Předmět není vypsán
32BC-K-PSYS-01 Sociální psychologie česky Předmět je vypsán
U51C3301 Sociální psychologie
 
česky Předmět není vypsán
U51C9922 Sociální psychologie
 
česky Předmět není vypsán
51KSP Sociální psychologie
 
česky Předmět není vypsán
51KSPS Sociální psychologie
 
Předmět není vypsán
51SP Sociální psychologie
 
česky Předmět není vypsán
51SOP Sociální psychologie
 
Předmět není vypsán
51SOPS Sociální psychologie
 
česky Předmět není vypsán
51SV Sociální výchova
 
Předmět není vypsán
U51C3102 Sociální výchova
 
česky Předmět není vypsán
51KSV Sociální výchova
 
Předmět není vypsán
513XSPT Sociálně psychologický trénink
 
Předmět není vypsán
U51C9913 Sociálně psychologický trénink
 
česky Předmět není vypsán
U51C0305 Sociálně psychologický trénink
 
česky Předmět není vypsán
U51C4301 Sociálně psychologický výcvik
 
česky Předmět není vypsán
32BC-K-PSVY-01 Sociálně psychologický výcvik česky Předmět je vypsán
32BC-K-PPS1-01 Souvislá pedagogická praxe I česky Předmět je vypsán
32BC-K-PPS2-01 Souvislá pedagogická praxe II česky Předmět je vypsán
U51C2402 Současné směry vývoje techniky a technologií
 
česky Předmět není vypsán
513XSTT Současné trendy techniky
 
Předmět není vypsán
U66C9902 Současné trendy techniky
 
česky Předmět není vypsán
U66C0102 Současné trendy techniky
 
česky Předmět není vypsán
514XSPU Specifické poruchy učení a chování
 
česky Předmět není vypsán
U51C0101 Specifické poruchy učení a chování
 
česky Z 2 8B Předmět není vypsán
U51C0103 Specifické poruchy učení a chování
 
česky Z 3 8B Předmět není vypsán
32BC-K-TECR-01 Společenská rizika moderních komunikačních technologií česky Předmět je vypsán
51XPSE Společenské aspekty energetiky
 
česky Předmět není vypsán
51XSE Společenské aspekty energetiky
 
česky KZ 4 2P+1C Předmět není vypsán
51XESRA Statistická a rozhodovací analýza
 
česky Předmět není vypsán
51XPSMP Statistické metody v personalistice
 
česky Předmět není vypsán
51XPNSMP Statistické metody v personalistice
 
česky Předmět není vypsán
51XSMR Statistické metody v rozhodování
 
Předmět není vypsán
51XP1SMR Statistické metody v rozhodování
 
česky Předmět není vypsán
51XP2SMR Statistické metody v rozhodování
 
česky Předmět není vypsán
51SRL Strategické řízení lidských zdrojů a jejich rozvoj
 
česky Předmět není vypsán
51KSPU Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 
Předmět není vypsán
U51C9930 Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 
česky ZK 4 8B Předmět není vypsán
U51C4102 Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 
česky Předmět není vypsán
51XSI Systémové inženýrství a informační systémy
 
česky Předmět není vypsán
51TP1 Technické předměty magisterského studijního programu I.
 
Předmět není vypsán
51TP2 Technické předměty magisterského studijního programu II.
 
Předmět není vypsán
51TMS Techniky mluveného slova
 
Předmět není vypsán
U51C1401 Techniky mluveného slova
 
česky Předmět není vypsán
51KTMS Techniky mluveného slova
 
Předmět není vypsán
51KTMLS Techniky mluveného slova
 
česky Předmět není vypsán
51XPTS Techniky mluveného slova
 
česky Předmět není vypsán
51XTS Techniky mluveného slova
 
česky KZ 4 1P+2C Předmět není vypsán
51TMLS Techniky mluveného slova
 
česky Předmět není vypsán
32-BC-P-TEST-01 Testovací-01
 
česky Předmět není vypsán
51KTBCP Tvorba bakalářská práce
 
Předmět není vypsán
32BC-K-TBCP-01 Tvorba bakalářské práce česky Předmět je vypsán
32BC-P-TBCP-01 Tvorba bakalářské práce
 
česky Předmět je vypsán
U00C6103 Tvorba bakalářské práce
 
česky Z 9 100B Předmět není vypsán
U00C9909 Tvorba bakalářské práce
 
česky Z 11 200B Předmět není vypsán
51KBCPT Tvorba bakalářské práce
 
česky Předmět není vypsán
51TBP Tvorba bakalářské práce
 
česky Z 8 0+8 Předmět není vypsán
51BCPT Tvorba bakalářské práce
 
česky Předmět není vypsán
51KTPUZ Tvořivost v práci učitele a žáka
 
česky Předmět není vypsán
51TPUZ Tvořivost v práci učitele a žáka
 
česky Předmět není vypsán
51BTVI Tělesná výchova 1
 
česky Předmět není vypsán
51TV1 Tělesná výchova 1
 
Předmět není vypsán
51BTVII Tělesná výchova 2
 
česky Z 0 0P+2C Z 0 0P+2C Předmět není vypsán
51TV2 Tělesná výchova 2
 
Předmět není vypsán
513XUTD Utváření tvořivých dovedností
 
Předmět není vypsán
U51C9912 Utváření tvořivých dovedností
 
česky Předmět není vypsán
U51C0304 Utváření tvořivých dovedností
 
česky Předmět není vypsán
51XVIS Vnitropodnikové informační systémy
 
Předmět není vypsán
51VIS Vnitropodnikové informační systémy
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
51DOPK Vybrané kapitoly z didaktiky odborných předmětů
 
česky Předmět není vypsán
U51C9919 Vybrané kapitoly z didaktiky odborných předmětů
 
česky Předmět není vypsán
U51C5201 Vybrané kapitoly z didaktiky odborných předmětů
 
česky Předmět není vypsán
51KVK Vybrané kapitoly z didaktiky odborných předmětů
 
česky Předmět není vypsán
51VK Vybrané kapitoly z didaktiky odborných předmětů
 
Předmět není vypsán
51KVKDOP Vybrané kapitoly z didaktiky odborných předmětů
 
Předmět není vypsán
U51C4205 Vybrané kapitoly z didaktiky praktického vyučování a odborného výcviku I
 
česky Předmět není vypsán
32BC-K-DPV1-01 Vybrané kapitoly z didaktiky praktického vyučování a odborného výcviku I česky Předmět je vypsán
32BC-K-DPV2-01 Vybrané kapitoly z didaktiky praktického vyučování a odborného výcviku II česky Předmět je vypsán
51EDTB Vyhledávání v databázích a práce s informacemi
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
51PDTB Vyhledávání v databázích a práce s informacemi
 
česky Předmět není vypsán
51DTB Vyhledávání v databázích a práce s informacemi
 
česky KZ 4 1P+2C Předmět není vypsán
51VV Vyučování a výcvik v odborném vzdělávání
 
Předmět není vypsán
U51C2202 Vyučování a výcvik v odborném vzdělávání
 
česky Z,ZK 6 16B Předmět není vypsán
51KVV Vyučování a výcvik v odborném vzdělávání
 
Předmět není vypsán
515XVPF Vzdělávání pracovníků ve firmách
 
Předmět není vypsán
U51C0102 Vzdělávání pracovníků ve firmách
 
česky Předmět není vypsán
U51C9916 Vzdělávání pracovníků ve firmách
 
česky Předmět není vypsán
U51C3104 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 
česky Předmět není vypsán
32BC-K-SVZP-01 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami česky Předmět je vypsán
51XMOE Vznik primárních struktur mezinárodního obchodu jako součást geneze moderní Evropy
 
česky Předmět není vypsán
51KVVD Výchova a vzdělávání dospělých
 
Předmět není vypsán
U51C4101 Výchova a vzdělávání dospělých
 
česky ZK 6 12B Předmět není vypsán
514XVVS Výchova a vzdělávání seniorů
 
Předmět není vypsán
32BC-K-VTEC-01 Vývoj techniky česky Předmět je vypsán
U51C1405 Vývoj techniky
 
česky Předmět není vypsán
U66C0101 Vývoj techniky
 
česky Z 2 8B Předmět není vypsán
U66C0104 Vývoj techniky
 
česky Z 3 8B Předmět není vypsán
512XVT Vývoj techniky
 
Předmět není vypsán
51XVT Vývoj techniky
 
Předmět není vypsán
51XPZS Zdravý životní styl
 
česky Předmět není vypsán
51XZS Zdravý životní styl
 
česky KZ 4 2P+1C Předmět není vypsán
51XEZS Zdravý životní styl
 
česky Předmět není vypsán
51XED Základy daní pro ekonomy
 
česky KZ 4 2P+1C Předmět není vypsán
51KZE Základy ekonomie
 
Předmět není vypsán
51ZE Základy ekonomie
 
Předmět není vypsán
51XPZMU Základy manažerského účetnictví
 
česky Předmět není vypsán
51PZPM Základy podnikového managementu
 
česky Předmět není vypsán
51ZPM Základy podnikového managementu
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
51ZSV Základy strojírenské výroby
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
51XZVK Základy vizuální komunikace
 
česky Předmět není vypsán
51KBOZPO Zásady BOZP a PO
 
Předmět není vypsán
U51C9929 Zásady BOZP a PO
 
česky Předmět není vypsán
51PNBOZP Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 
česky Předmět není vypsán
51XP3ZSO Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 
česky Předmět není vypsán
51XP2ZSO Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 
česky Předmět není vypsán
51ZSO Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 
Předmět není vypsán
51XPZSO Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 
česky Předmět není vypsán
51XEBOZP Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 
Předmět není vypsán
51XZSO Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 
Předmět není vypsán
51UEK Úvod do ekonomie
 
Předmět není vypsán
51UE Úvod do ekonomie
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
51UM Úvod do matematiky
 
česky Předmět není vypsán
U51C3302 Úvod do psychologie osobnosti
 
česky Předmět není vypsán
32BC-K-PSYU-01 Úvod do psychologie osobnosti česky Předmět je vypsán
51US Úvod do studia
 
Předmět není vypsán
U00C1102 Úvod do studia
 
česky Předmět není vypsán
51KUS Úvod do studia
 
Předmět není vypsán
51UDS Úvod do studia
 
česky Z 1 4B Předmět není vypsán
51UDSN Úvod do studia učitelství
 
česky Předmět není vypsán
U00C1101 Úvod do studia učitelství
 
česky Předmět není vypsán
51KUDSN Úvod do studia učitelství
 
česky Předmět není vypsán
U51C1403 Úvod do studia učitelství pro střední odborné školy
 
česky Předmět není vypsán
32BC-K-UDSU-01 Úvod do studia učitelství pro střední odborné školy česky Předmět je vypsán
51VS Úvod do vysokoškolského studia
 
česky Z 4 2P+0C Předmět není vypsán
51UV Úvod do vysokoškolského studia
 
česky Z 4 2P+1C Předmět není vypsán
U51C1404 Člověk a společnost
 
česky Předmět není vypsán
32BC-K-CLSP-01 Člověk a společnost česky Předmět je vypsán
51CLAZ Člověk a zdraví
 
česky Předmět není vypsán
32BC-K-CLZD-01 Člověk a zdraví česky Předmět je vypsán
U51C4501 Člověk a zdraví
 
česky Z 3 8B Předmět není vypsán
U51C0501 Člověk a zdraví
 
česky Z 2 8B Předmět není vypsán
U51C9934 Člověk a zdraví
 
česky ZK 4 8B Předmět není vypsán
512XCZ Člověk a zdraví
 
Předmět není vypsán
51KCLAZ Člověk a zdraví
 
česky Předmět není vypsán
51XCZ Člověk a zdraví
 
Předmět není vypsán
U51C3403 Řemesla v historii
 
česky Předmět není vypsán
32BC-K-REMH-01 Řemesla v historii
 
česky Předmět není vypsán
51XPRJ Řízení jakosti
 
česky Předmět není vypsán
51XRJ Řízení jakosti
 
Předmět není vypsán
51RJ Řízení jakosti
 
česky KZ 4 2P+1C KZ 4 2P+1C Předmět není vypsán
51LZ Řízení lidských zdrojů
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
51RLZ Řízení lidských zdrojů
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
51SHPP Školní hygiena a první pomoc
 
česky Předmět není vypsán
U51C2502 Školní hygiena a první pomoc
 
česky ZK 3 12B Předmět není vypsán
51KSH Školní hygiena a první pomoc
 
Předmět není vypsán
51KSHPP Školní hygiena a první pomoc
 
česky Předmět není vypsán
51SH Školní hygiena a první pomoc
 
Předmět není vypsán
51SMNG Školní management
 
česky ZK 4 16B ZK 4 16B Předmět není vypsán
515XSZP Školské zákony v praxi
 
Předmět není vypsán
U51C9917 Školské zákony v praxi
 
česky Předmět není vypsán
51MNGS Školský management
 
česky Předmět není vypsán
51KMNGS Školský management
 
česky Předmět není vypsán
51KSMG Školský management
 
Předmět není vypsán
51XJS Španělský jazyk
 
česky Předmět není vypsán
51XPJS Španělský jazyk
 
česky Předmět není vypsán
51XEJS Španělský jazyk
 
česky Předmět není vypsán
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra32151.html