Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Provozní management a logistika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51XPPMLG KZ 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Podnikatelská charakteristika řízení produkčního systému. Vazby výrobní konkurenceschopnosti, produktivity a logistiky. Japonské metody zvyšování produktivity jako míry efektivnosti a konkurenceschopnosti. Seznámení s trendy budování moderních logistických systémů. Význam agregátního plánování pro výrobní plánování a rozpočtování. Důvody sestavení podnikatelského plánu výroby. Provozní rozhodování za nejistoty a rizika. Praktické užití metod pro výrobní prognózování. Úvod do hodnotové analýzy a procesů výrobní standardizace. Vazba plánování výrobních zdrojů a kapacit s rozvojem systémů logistiky. Řízení změn produkčních filozofií ve vazbě na používané stroje a nástroje různých výrobních metod, včetně správné volby řídicích logistických systémů. Dosažení podnikatelských cílů na trhu pomocí prosazování nejvyšší míry neustálé změny a vývoje. Stimulace využívání nových podnikatelských příležitostí. Příklady řešené na cvičeních a přednáškách. Diskutované výrobní problémy.

Požadavky:

Požadavky na udělení zápočtu: Docházka, aktivní účast, seminární práce.

Zkouška dle přednášek, cvičení a otázek ze skript na konci každé kapitoly.

Osnova přednášek:

(1) Úvod do předmětu, cíl a smysl provozního managementu a logistiky

(2) Typy a organizace provozních systémů, vznik a řízení nákladů

(3) Ekonomické modely objednávaného množství, stanovení výrobní dávky

(4) Řízení zásob za pomoci statistických metod

(5) Časové a prostorové uspořádání toku materiálu, produktů a pracovišť

(6) Základní postupy normování práce a pracovních operací

(7) Základní postupy hodnotové analýzy

(8) Principy Kaizen a Poka-Yoke v podnikové praxi

(9) Projektování hladkých výrobních a provozů

(10) Modely lhůtového rozvrhování průběžné doby dodávky.

(11) Projektování efektivního distribučního kanálu

(12) Řízení dokumentů v logistice

(13) Vývojové trendy řízení provozu a logistiky.

Osnova cvičení:

1. Úvod, Seznámení s pravidly, případová studie na logistický problém

2. Logistika, součást podnikových procesů, úloha nákladového modelu

3. Řízení zásob, výpočet velikosti objednávky, náklady skladování

4. Řízení zásob za nejistoty

5. Model prostorového uspořádání skladu

6. Samostatná práce studentů ve skupinkách pod dvou až třech

7. Modelování dodavatelského řetězce a distribučního kanálu

8. Další praktické výpočty v logistice

9. Aplikace metody Monte Carlo a Severozápadního rohu

10. Výpočty nákladů kooperace

11. Řešení modelu JIT

12. Užití hodnotové analýzy pro snížení nákladů logistiky

13. Prezentace seminární práce.

Cíle studia:

Cílem výuky předmětu provozního managementu a logistiky je seznámit posluchače s moderními filozofiemi a přístupy budování produktivního produkčního systému, nejen strojírenského podniku. Předmět využívá celosvětové filozofie a pokrokové standardy. Předmět rovněž vhodně propojuje problematiku řízení provozních a výrobních systémů s logistikou a výrobním plánováním, prognózováním, řízením neproduktivních zásob a agregátním rozvrhováním. Seznamuje studenty s možnostmi implementací systémů japonského výrobního managementu jako je Just in Time, TQC, Kaizen do českých podmínek. Propojení provozního managementu s logistikou produktivním a praktickým způsobem tradičně patří k velmi důležitým manažerským dovednostem, které je možné na Ústavu řízení a ekonomiky podniku získat. Znalosti studentů se dobře uplatňují při řešení praktických problémů v diplomových pracích i při zaměstnávání nejen v automobilovém průmyslu. Výuka vhodně integruje znalosti řady souvisejících manažerských a technických předmětů a zároveň reaguje na aktuální požadavky podnikové praxe a zahraniční spolupráce zemí EU.

Studijní materiály:

1. Kavan M.: Výrobní a provozní management, Grada Publishing, 2002.

2. Josef Sixta J, Mačát V.: Logistika - Teorie a praxe, Computer Press, 2008, ISBN 80-251-0573-3

3. F. Robert Jacobs and Richard B. Chase: Operations and Supply Management, McGraw-Hill/Irwin, 2009, ISBN-10: 0073403334, ISBN-13: 978-0073403335.

Poznámka:

Garant a přednášející: Doc. Ing. Michal Kavan, CSc.

Další informace:
http://www.rep.fs.cvut.cz/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2995206.html