Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy vizuální komunikace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51XZVK KZ 4 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Základy vizuální komunikace seznámí studenty s

Požadavky:

Test.

Seminární práce v rozsahu 5 normostran na zadané individuální téma (rešerše, esej)

Osnova přednášek:

Úvod - Co je to vizuální komunikace

Vizualizace významu - semiotické teorie.

Digitální média.

Fotografie.

Typografie. Úprava tiskovin v praxi.

Obecná problematika grafického designu.

Případové studie.

Základní pravidla grafického designu.

Informační design.

Vztah funkce a formy.

Konvergence médií.

Ochrana autorského díla a další právní problematika v kontextu tvorby.

Spolupráce s grafickým designérem.

Nápad a komunikace, prezentace.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je zvýšit prezentační kompetence absolventa kurzu, připravit ho na roli zadavatele kreativních prací a naučit ho vnímat interdisciplinární přesahy mezi ekonomicko-manažerskými disciplínami a kreativními průmysly.

Studijní materiály:

(1) BLAŽEK, P., KOČIČKA, P.: Praktická typografie. Computer Press (CPress) 2000. 294 stran. ISBN 80-7226-385-4

(2) SAMARA, T.: Základy grafického designu. Slovart 2013. 247 s. ISVBN 978-80-7391-698-5

(3) ČSN 01 6910 (2014) - Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory

Poznámka:
Další informace:
http://www.designmagazin.cz/ www.font.cz www.designportal.cz www.prirucka.ujc.cas.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4791806.html