Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Obecná pedagogika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U51C1101 Z,ZK 6 16B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Předmět je zaměřen na základní poznatky o výchovných a vzdělávacích jevech, procesech, zákonitostech, zákonech, principech, kategoriích a teoriích, které tvoří základ pedagogického myšlení. O výchově a vzdělávání bude pojednáno v kontextu pedagogických věd v návaznosti na proměny české výchovně vzdělávací soustavy v uplynulých dvaceti letech, a to v souvislosti s kurikulární reformou, s diverzifikací soustavy, s alternativními výchovně vzdělávacími koncepcemi, proměnami odborného vzdělávání. Obecným cílem předmětu je především motivovat studenty k profesi pedagoga v různých sférách odborných aktivi

Požadavky:

Aktivní účast na seminářích a plnění dílčí seminárních úkolů, seminární práce na zápočet +, ústní zkouška.

Osnova přednášek:

Pedagoika, její vymezení a vztah kdalším vědním oborům

Pedagogický výzkum

Základní pedagogické kategorie

Motivace

Druhy učení

Vyučovací formy a metody

Pedagogické hodnocení

Cesta mezi učitelem a studenty aneb pedagogická interakce

Autorita učitele v pedagogické praxi

Role učitele ve vzdělávacím procesu

Klíčové kompetence a průřezová témata

Průřezová témata

Zdravé a bezpečné prostředí aneb jak zajistit efektivní učení

Respekt a vzájemná úcta aneb rodina a škola v kontextu společenských změn

Spolupráce rodiny a školy

Způsoby výchovy v rodině a ve škole

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní poznatky o výchovných a vzdělávacích jevech, procesech, zákonitostech, zákonech, principech, kategoriích a teoriích, které tvoří základ pedagogického myšlení. O výchově a vzdělávání bude pojednáno v kontextu pedagogických věd v návaznosti na proměny české výchovně vzdělávací soustavy v uplynulých dvaceti letech, a to v souvislosti s kurikulární reformou, s diverzifikací soustavy, s alternativními výchovně vzdělávacími koncepcemi, proměnami odborného vzdělávání. Obecným cílem předmětu je především motivovat studenty k profesi pedagoga v různých sférách odborných aktivit

Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=5879
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 10. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4993206.html