Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Networking in English

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
51XNEAJ KZ 4 0P+2C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Cílem předmětu je osvojení a rozvoj jazykových dovedností a komunikačních strategií umožňujících efektivní orientaci v široké škále problémů s ohledem na typické situace v kontextu business networkingu (tvoření sítě kontaktů, navazování kontaktu s lidmi, kteří mohou pomoci rozvinout a prohlubovat obchodní vztahy či kariérní šance). Důraz je kladen na praktickou aplikaci dané problematiky v rámci obchodní angličtiny pomocí jazykové analýzy, systematického rozvoje slovní zásoby, bezpečného osvojení vybraných gramatických jevů, cíleného nacvičování typických vzorových situací, práce ve skupinách a poskytování individuální zpětné vazby.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.Úvod do problematiky networkingu, základní pojmy

2.Tvoření otázek a jejich typologie

3.Jazyk a strategie vedení rozhovorů

4.Intonace a srozumitelnost ústního projevu

5.Self-marketing a etiketa v obchodním styku

6.Práce se sociálními médii (email, Facebook, LinkedIn)

7.Opakování a test v polovině semestru, typické chyby

8.Jazyk a strategie navrhování, vysvětlování a přesvědčování.

9.Jazyk vyjednávání, zpětná vazba a shrnutí

10.Formální a neformální jazyk v kontextu obchodní a společenské interakce, jazyk idiomatický i diplomatický

11.Prezentační dovednosti v AJ: od veřejného projevu k „výtahovým prezentacím“ (elevator pitch)

12.Základy interkulturních kompetencí

13.Závěrečný test

Cíle studia:

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni:

-navazovat, udržovat a rozvíjet obchodní a společenské kontakty v cizím jazyce

-volit a aplikovat vhodné jazykové nástroje s ohledem na daný kontext a situaci, a to jak v osobním styku, tak s využitím ICT

-používat širokou škálu komunikačních strategií v mluveném i psaném projevu

-analyzovat diskurs a komunikační strategie v pracovním styku

Studijní materiály:

Networking in EnglishBarrett, Barney; and Sharma, Pete2010.

English Grammar In Use.Murphy, 2010.

Working In EnglishJones, L2001

Anglický slovník Lingea Lexicon 5.Kolektiv autorů,2009.

Make your contacts count: networking know-how for business and career success. Baber, Anne2007.

The 11 laws of likability: relationship networking- because people do business with people they like.

Lederman, Michelle Tillis, 2012.

From business cards to business relationships: personal branding and profitable networking made easy, Graham Allison, 2012.

Leadership networking: connect, collaborate, createGrayso, Curt; and Baldwin, David 2007.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4792006.html