Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Podnikové účetnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51XPU KZ 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Podnikové účetnictví dává ucelený obraz o vzniku, obsahu a používání finančních informací z finančních výkazů různé úrovně každé společnosti. Zároveň je nutnou základnou pro pochopení běžně používaných finančních termínů a pro denní práci s nimi ve všech firmách bez ohledu na pracovní pozici zaměstnance.

Požadavky:

80% účast na cvičeních a úspěšné absolvování praktických testů.

Osnova přednášek:

1.Úvod do účetnictví, základní pojmy

2.Zásoby

3.Dlouhodobý majetek

4.Pohledávky

5.Krátkodobý finanční majetek

6.Účty časového rozlišení

7.Závazky

8.Rezervy a opravné položky

9.Účtování v cizí měně a kurzové rozdíly

10.Vlastní kapitál

11.Daně

Osnova cvičení:

1. Pohyby ve výkazech a na účtech

2. Příklady na zásoby a dlouhodobý majetek

3. Příklady na pohledávky a krátkodobý finanční majetek, test

4. Příklady na časové rozlišení a závazky

5. Příklady na rezervy a opravné položky, test

6. Příklady na cizí měny

Cíle studia:

Cílem studia je seznámit studenty s průběhem, obsahem a logikou účetních procesů společnosti, jejich dopad do finančních reportů a pochopení obsahu a struktury základních finančních výkazů.

Studijní materiály:

Mrkosová, J.: Účetnictví 2014. Praha, Computer Press, 2014

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3137306.html