Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základy daní pro ekonomy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51XED KZ 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:
Požadavky:

AKTIVNÍ účast na přednáškách a cvičení

Max 1 absence na cvičení

Správně napsané všechny testy, psát čitelně

Chození včas do hodiny

Respekt když mluví vyučující a ostatní studenti

Odpovědi celou větou, aktivní komunikace

Dobrá znalost podvojného účetnictví

Samostatné myšlení

Osnova přednášek:

Obsah předmětu:

- přehled daní v České republice

- struktura orgánů starajicich se o správu a výběr daní

- struktura a velikost daňových příjmů

- hlavni principy zdaňování fyzických osob

- odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

- hlavni principy zdaňování právnických osob

- zdaňování příjmů plynoucích z/do zahraničí

- hlavní principy daně z přidaně hodnoty

- stručný přehled ostatních daní (silniční, dědická a darovací, z nemovitostí, spotřebni atd.)

- hlavní principy komunikace s finančnim úřadem, finanční kontrola, proces odvolání.

Osnova cvičení:

1 DPFO - výpočet čisté mzdy, zdaňování benefitů

2 DPFO - závislá činnost, dílčí ZD

3 DPFO - ZD komplexní příklady

4 DPPO - ZD, zálohy, podávání přiznání

5 DPPO - neuznatelné náklady

6 DPPO - odpisy, OP, rezervy

7 DPPO - příjmy ze/do zahraničí

8 DPH - nakup a prodej,

9 DPH - přeshraniční transakce, přenesení daňové povinnosti, osvobozená plnění

10 Správa daní, daňové spory, komunikace FU

Cíle studia:

Získat přehled o daních v České republice,

Porozumět principům zdaňováni subjektu v CR

Umět vypočítat dan studenta, zaměstnance, podnikatele,

Sestavit daňové přiznaní menší firmy

Sestavit přiznaní k DPH

Studijní materiály:

A.Vančurová, L.Láchová - Daňový systém v ČR

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2972006.html