Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Logistika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51XPLG KZ 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Obsahem předmětu jsou moderní metody řízení logistiky podniku, které vedou k dosažení produktivního bezporuchového toku materiálů, polotovarů, hotových produktů od počátečních dodavatelských fází produkce až po spokojeného zákazníka. To vše na principech Just in time, při vysoké produktivitě a hospodárnosti. Předmět integruje znalosti souvisejících manažerských, ekonomických i technických předmětů s aktuálními požadavky podnikové praxe.

Požadavky:

Požadavky na klasifikovaný zápočet:

Splnit požadavky ze cvičení (docházka, příp. nahrazení, aktivní účast, semestrální práce).

Závěrečné přezkoušení: Písemná část: příklady + teoretické otázky, Ústní část

Osnova přednášek:

1. Logistika - vývoj a moderní požadavky a funkce

2. Členění logistiky a její základní úkoly (interní, externí)

3. Podnikatelské řetězce globálního trhu, propočty nákladů a výkonů

4. Exportní strategie ČR, kombinování dopravních systémů

5. Administrativa a informační toky v logistice

6. Metody stanovení objednávaného množství, minimalizace nákladů

7. Metody určení bodu objednání, minimalizace rizik

8. Metody fixních intervalů objednání a speciální metody logistiky

9. Modely pro minimalizaci nákladů spedice.

10. Inovace skladovacích a manipulačních prostředků

11. Japonské metody eliminace plýtvání v logistice

12. Identifikační a kontrolní zařízení

13. Případové studie.

Osnova cvičení:

1. Logistika - vývoj a moderní požadavky a funkce

2. Členění logistiky a její základní úkoly (interní, externí)

3. Podnikatelské řetězce globálního trhu, propočty nákladů a výkonů

4. Exportní strategie ČR, kombinování dopravních systémů

5. Administrativa a informační toky v logistice

6. Metody stanovení objednávaného množství na principu Just in time, minimalizace nákladů

7. Metody určení bodu objednání, minimalizace rizik

8. Metody fixních intervalů objednání a speciální metody logistiky

9. Modely pro minimalizaci nákladů spedice.

10. Inovace skladovacích a manipulačních prostředků

11. Japonské metody eliminace plýtvání v logistice

12. Identifikační a kontrolní zařízení

13. Případové studie.

Cíle studia:

Cílem výuky předmětu Logistika je seznámit posluchače s moderními filozofiemi, přístupy a metodami produktivního řízení toku produktů v podniku i mimo něj, v globalizovaném světě současnosti, včetně organizování dodavatelsko-odběratelských řetězců. Předmět studenty naučí prognózovat, plánovat, organizovat a kontrolovat systém moderní logistiky podniku na principech Lean Six Sigma.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Kavan, M.: Výrobní a provozní management, Grada Publishing, 2002, ISBN 80-247-0199-5

Kavan, M.: Projektové řízení inovací, skripta ČVUT, 2006.

Svoboda V.: Dopravní logistika, Vydavatelství ČVUT, Praha 2004.

Doporučená literatura:

Gros, I.: Logistika. Praha VŠCHT, 1996. ISBN 80-7080-262-6.

Josef Sixta J, Mačát V.: Logistika - Teorie a praxe, Computer Press, 2008, ISBN 80-251-0573.

Časopisy:

Časopis Logistika, vydavatel Ekonomia, ISSN 1211-0957, EAN 9771211095,

http: logistika.ihned.cz.

Poznámka:

Garant a přednášející: Doc. Ing. Michal Kavan, CSc.

Další informace:
http://www.rep.fs.cvut.cz/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2379206.html