Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Psychologie práce a organizace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51PPO Z,ZK 6 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Předmět Psychologie práce a organizace seznamuje studenty s teorií, výzkumem a praxí v psychologii práce, s individuálními rozdíly mezi lidmi a jejich vztahu k pracovnímu chování, s analýzou práce, s kompetencemi a sledováním výkonnosti. Seznamuje s psychologickými základy výběru a rozmisťován pracovníků, s psychologickými základy hodnocení lidí na pracovišti, s postoji k práci a jejich vztahu k pracovnímu chování, s analýzou a modifikací pracovního chování, pracovní motivace a její řízení, s psychologickými aspekty školení a výcviku pracovníků, se stresem na pracovišti, jeho povahou. Seznámení s pojmy pracovní skupiny a týmy, jejich struktura, vztahy a fungování na pracovišti, psychologickými základy vedení lidí, s kariérou a jejím řízením, s organizační kulturou.

Požadavky:

aktivní participace při zvládání předmětu psychologie práce, tzn. účast na přednáškách (nepovinně) a cvičeních (70 %)

+ zpracování některého ze „zápočtových úkolů“

Zápočtové úkoly:

1.Zpracování kazuistiky/případové studie 1 české či světové podnikatele (př. S. Jobs, T. Baťa, E. Škoda), rozsah 5-7 normostran

2. Analýza vybrané osoby - nastavení kariérového rozvoje za pomoci Hollandovy typologie, rozsah 3-5 normostran

3. Rozhovor  s manažerem nebo personalistou  na téma  "Aktuální problém(y) naší firmy/organizace z pohledu psychologie práce, rozsah 3-5 normostran

Termín odevzdání: do 26.května 2017

Osnova přednášek:

Psychologie práce a organizace, předmět, historie, metody, aplikace -

2. Psychologie pracovního prostředí, pracovní zátěž

3. Správní lidé na správná místa

4. Metody výběru zaměstnanců

5. Assesment a Development center

6. Motivace a pracovní motivace, uspokojení z práce

7. Struktura a dynamika malé skupiny

8. Týmová práce, vedení týmů

9. Řízení rozvoje a vzdělávání pracovníků

Řízení kariéry, kariérové kotvy

10. Hodnocení a odměňování pracovníků

11. Koučování jako metoda rozvoje potenciálu zaměstnanců

12. Transakční analýza

Osnova cvičení:

1.Představení předmětu, podmínek pro získání zápočtu, týmová hra

2.Meisterův dotazník hodnocení neuropsychické zátěže + diskuse

3.Typy pracovní zátěže

4.Holandova typologie

5.Reorganizace, nácvik otázek -typy otázek

6.AC/DC - nácvik

7.Cvičení na motivaci - jejich zdroje motivace

8.Cvičení: význam skupiny, dynamika skupiny

9.Týmové role podle Belbina, metody týmového řešení problémů, stavba věže + týmové role

10.Kariérové kotvy, Cllelandova teorie potřeb

11.Mystery shopping

12.Koučovací otázky, koučovací rozhovor

13.Egogram + MS na jednotlivé hry a transakce

Cíle studia:

Cílem předmětu je poznat a pochopit, z čeho vyplývá chování zaměstnanců na pracovišti a jak je mohou personalisté a manažeři ovlivňovat.

Studijní materiály:

Arnold, J. a kol.: (2007) Psychologie práce pro manažery a personalisty. Praha: Computer Press,

Štikar, J., Rymeš, M., Riegel, K., Hoskovec, J.: (2003). Psychologie ve světě práce. Praha: Karolinum, 2003

Bedrnová, E., Nový I.: (1998). Psychologie a sociologie v řízení firmy. Praha: Management Press.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1692506.html