Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Sociologie mládeže

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U51C2304 Z,ZK 6 12B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Sociologie jako věda, sociologické myšlení včetně historických aspektů, hlavní pojmy a vazby, Sociologie výchovy, školy a vzdělávání, Sociologický výzkum, Zvládání sociálních rolí v pedagogice, Česká společnost na prahu 21. století, Vyhodnocení seminárních prací, závěrečná diskuse.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Sociologie jako věda, sociologické myšlení.

Sociologie výchovy, školy a vzdělávání.

Sociálních rolí v pedagogice.

Sociální stratifikace společnosti.

Sociologický výzkum.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je podat studentům základní informace pro orientaci v oblasti sociologie v kontextu současného sociologického myšlení. Studenti porozumí základním termínům a jejich vazbám - socializace, sociální role, komunikace, instituce, sociální stratifikace, moc, agrese. Důraz je kladen na jejich konkrétní užití v sociologii výchovy a vzdělávání.

Studijní materiály:

Berger, P.L. Pozvání do sociologie. Praha: Naše vojsko, 2003.

Diesman, M. Jak vyrábět sociologickou znalost. Praha: Karolinum, 1998.

Giddens, A. Sociologie. Praha: Argo, 1999.

Havlik, R.; Koťa, J. Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál, 2002.

Hermochová, S. Skupinová dynamika ve školní třídě. Kladno: AISIS, 2005.

Matějů, P., Straková, J. et al. Nerovné šance na vzdělání. Praha: Academia, 2006.

Tuček, M. a kol. Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí. Praha: Slon, 2003.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5151106.html