Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Projekt bakalářské práce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51PBP Z 6 1P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Projekt bakalářské práce bude obsahovat zejména:

volba tématu práce, zaměření tématu (pracovní název), jeho zdůvodnění, následná konkretizace;

teoretická východiska - shrnutí studia základní literatury teoretických kapitol;

struktura práce;

návrh a konkretizace formulace výzkumného problému, s oporou a výsledky analýzy literatury, zdrojů;

cíle práce (smysl práce, struktura cílů a jejich realizovatelnost);

návrh hypotéz (ústřední hypotéza, postup ke konkretizované podobě rozpracování dílčích hypotéz);

předběžná představa o cílech a úkolech empirického šetření;

návrh typu, rozsahu, metod a technik empirického šetření (například dotazník, test, sociometrie apod.);

představa, zdůvodnění a konkretizace postupů přípravy zajištění odpovídajícího výzkumného vzorku (např. souborů respondentů);

harmonogram jednotlivých etap zpracování práce (včetně případného předvýzkumu);

plán a náplň konzultací s vedoucím práce atp.

Požadavky:
Osnova přednášek:

volba tématu práce, zaměření tématu (pracovní název), jeho zdůvodnění, následná konkretizace;

teoretická východiska - shrnutí studia základní literatury teoretických kapitol;

struktura práce;

návrh a konkretizace formulace výzkumného problému, s oporou a výsledky analýzy literatury, zdrojů;

cíle práce (smysl práce, struktura cílů a jejich realizovatelnost);

návrh hypotéz (ústřední hypotéza, postup ke konkretizované podobě rozpracování dílčích hypotéz);

předběžná představa o cílech a úkolech empirického šetření;

návrh typu, rozsahu, metod a technik empirického šetření (například dotazník, test, sociometrie apod.);

představa, zdůvodnění a konkretizace postupů přípravy zajištění odpovídajícího výzkumného vzorku (např. souborů respondentů);

harmonogram jednotlivých etap zpracování práce (včetně případného předvýzkumu);

plán a náplň konzultací s vedoucím práce atp.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je připravit studenty na tvorbu bakalářské práce prostřednictvím projektu bakalářské práce.

Studijní materiály:

Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J. Jak napsat odborný text. Leda 1999. 255 s.

Eco, U. Jak napsat diplomovou práci. (Graf.upr. M. Pučoková, J. Vaclová; red. P.Mikeš; z ital. orig. přel., předml. I.Seidl; odp.red. P.Mikeš.). Olomouc: Votobia, 1997. 271 s.

Holoušová, D., Krobotová, M. Diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2002, 117 s.

Informační výchova. Kurz informační výchovy, 3 stupně, na webových stránkách ČVUT: http://knihovny.cvut.cz/vychova

Kováříček, V., Krejčová, E., Krejčí, V. Diplomové a závěrečné práce: Metodická příručka pro zpracování a vedení diplomových a závěrečných prací. Určeno studentům denního studia, studia při zaměstnání a postgraduálního studia. Ostrava: Ostravská univerzita, 1994, 33 s., 5 příl. Vyd. 2. Ostrava: Ostravská univerzita, 1995. 40, [5] s.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1696106.html