Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U51C3104 Z 3 8B česky
Garant předmětu:
Eva Šírová
Přednášející:
Eva Šírová
Cvičící:
Eva Šírová
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Předmět seznamuje s nejčastějšími speciálními vzdělávacími potřebami žáků na SŠ a s vhodnými způsoby intervence a podpory ve školním prostředí včetně postupu při vytváření individuálního vzdělávacího plánu pro tyto žáky.

Požadavky:

Závěrečný test prověřující orientaci studenta v problematice. Test obsahuje 6 otázek (4 s výběrem odpovědi ze tří možností (1 bod za každou správnou odpověď), 2 otevřené otázky (0-2 body podle kvality odpovědi)).

Kritéria hodnocení: Z=4-8 bodů

Osnova přednášek:

24.9.2022

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; Legislativní rámec problematiky; Specifické vývojové poruchy učení a chování; Podpůrná a vyrovnávací opatření ve vzdělávání; Specifika školního hodnocení studentů se speciálními vzdělávacími potřebami; Individuální vzdělávací plán

8.10.2022

Poruchy autistického spektra; Sociálně znevýhodnění studenti; Nadaní studenti

Osnova cvičení:

24.9.2022

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; Legislativní rámec problematiky; Specifické vývojové poruchy učení a chování; Podpůrná a vyrovnávací opatření ve vzdělávání; Specifika školního hodnocení studentů se speciálními vzdělávacími potřebami; Individuální vzdělávací plán

8.10.2022

Poruchy autistického spektra; Sociálně znevýhodnění studenti; Nadaní studenti

Cíle studia:

Cílem předmětu je přiblížit situaci studenta se speciálními vzdělávacími potřebami a vybavit absolventa předmětu pro práci s takovým studentem. Absolvent předmětu dokáže na základě teoretické průpravy pochopit situaci studentů se speciálními vzdělávacími potřebami; orientovat se v souvislostech zdravotního či sociálního znevýhodnění ve školním kontextu, a participovat na individuálním vzdělávacím plánu.

Získané znalosti: student rozumí základním pojmům tohoto předmětu a umí je vyjmenovat, od sebe odlišit; dokáže charakterizovat nejčastější speciální vzdělávací potřeby žáků a uvést jejich příklady; umí charakterizovat individuální vzdělávací plán a uvést jeho typy a postup vypracování.

Získané dovednosti: student umí identifikovat speciální vzdělávací potřeby žáků; dokáže odhadnout míru jejich vlivu na učení žáka a jeho chování ve škole a umí vytvořit individuální vzdělávací plán pro žáka s SVP.

Studijní materiály:

POVINNÉ:

Šírová, E. (2022). Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. [Ebook]. MÚVS, Moodle.

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. https://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

DOPORUČENÉ:

Bazalová, B. (2017). Autismus v edukační praxi. Portál.

Bedekr sociálním znevýhodněním pro učitele mateřské školy. Západočeská univerzita.

Jucovičová, D., & Žáčková, H. (2014). Reedukace specifických poruch učení u dětí. Portál.

Jucovičová, D., Žáčková, H., Budíková, J., Bartošová, B., Šauerová, A. (2009). Individuální vzdělávací plán pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. D+H.

Kaprálek, K., & Bělecký, Z. (2011). Jak napsat a používat individuální vzdělávací plán. Portál.

Katalog podpůrných opatření – dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění (2022). Univerzita Palackého v Olomouci.

Kendíková, J. (2013). Jak zvládnout problémy dětí se školou?: děti se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole - praktická příručka pro rodiče, učitele a další odborné pracovníky. Pasparta.

Krejčová, L. (2019). Dyslexie. Psychologické souvislosti. Grada.

Kolektiv autorů (2009). Tvoříme individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka. VÚP.

Kucharská, A. a kol. (2021). Přístupy a doporučení pro distanční výuku u studujících se specifickými vzdělávacími potřebami a dalším znevýhodněním. Karolinum.

Michalová, Z. (2004). Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na školách středních. Tobiáš.

Michalová, Z. (2016). Specifické poruchy učení. Tobiáš.

Mudrák, J. (2015). Nadané děti a jejich rozvoj. Grada.

Petty, G. (2008). Moderní vyučování. Portál.

Pokorná, V. (2001). Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Portál.

Slowík, J. (2007). Speciální pedagogika. Grada.

Šimoník, O. (Ed.) (2010). Vzdělávání nadaných žáků. MU.

Šedá, S. (Ed.) (2010). Vyhledáváme rozumově nadané žáky. VÚP.

Thorová, K. (2016). Pouchy autistického spektra. Portál.

Thorová, K., & Šporclová, V. (2013). Poruchy autistického spektra v dospělosti. Psychiatria pre prax, 14(1), 19-23.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=7930
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

So
místnost JP:B-771
Šírová E.
09:00–12:15
(přednášková par. 1)
Jugoslávských partyzánů 3
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6912606.html