Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Projektování produkčních systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51PPS Z 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Obsahem předmětu jsou moderní metody projektování moderního produkčního systému, které povedou k dosažení

produktivity a výkonnosti různých organizačních seskupení. Projekty se budou rovněž týkat bezporuchového toku

produkce, od nákupu materiálu, směrem ke spokojenému zákazníkovi, na principu tahu. Předmět integruje znalosti

souvisejících manažerských, ekonomických a technických předmětů, s aktuálními požadavky podnikové praxe.

Požadavky:

Výuka se skládá z přednášek, cvičení, prezentací a samostudia, včetně diskusí nad případovými studiemi.

* Choďte do učebny pravidelně a včas.

* Se spolužáky a vyučujícím se podělte se svými pozitivními nápady a postřehy.

* Buďte otevření a tymoví, ochotní se naučit něčemu a to sdílet s ostatními.

* Uložené úkoly plňte včas, nenechávejte vše na poslední chvíli.

* Dělte se ochotně a nezištně se svými nápady, zkušenosti a názory v rámci výuky.

* Snažte se studovat nad rámec povinností.

* Ocenit názory a hodnoty svých spolužáků.

* Zadané úkoly plňte kvalitně a včas.

* Respektujte základní principy akademického prostředí na ochranu soukromí a osobní integrity každého z posluchačů, co do jejich názorů a zkušeností.

Osnova přednášek:

(1) Cíl VMNG, současné trendy, prognózování poptávky

(2) Podnikatelský přístup k VMNG, rozpis agregátního plánu výroby

(3) Řízení zásob - výchozí poznatky + EOQ

(4) Řízení zásob ROP

(5) Řízení zásob - FOI + jednoduché zásobovací modely

(6) Současné rozvojové filozofie LEAN a metody Six Sigma

(7) Total productive maintenance, výpočet kanbanů, OEE

(8) Plánování materiálových požadavků, metody zvyšování produktivity

(9) Rozvrhování výroby a řazení zakázek

(10) Projektování výrobních linek, finanční řízení ve výrobě

(11) Úplné řízení jakosti, souhrnné výrobní plánování

(12) Projektování nové výroby a logistika

(13) Vývoj k CIM (Computer Integrated Manufacturing).

Osnova cvičení:

(1) Prognózování I. Výchozí poznatky, kvalitativní metody, pohyblivé a vážené průměry

(2) Prognózování II. Extrapolace trendů, chyby předpovědí

(3) Zásady agregátního plánování, tvorba agregátního plánu

(4) Řízení zásob I. Výchozí poznatky, modely EOQ

(5) Řízení zásob II. Modely EOQ, ROP

(6) Řízení zásob III. Modely ROP

(7) Řízení zásob IV. Modely FOI, Jednoduché zásobovací modely

(8) Progresivní přístupy výrobního managementu (JIT, TPS, Kanban, TQM, TPM)

(9) Systémy údržby strojů a zařízení, výpočet OEE

(10) Řazení výrobních zakázek

(11) Synchronizace výrobní linky

(12) Aplikace Stromů významnosti ve výrobním managementu

(13) Aplikace Paretovy analýzy v řízení kvality produkce

(14) Shrnutí nejdůležitějších pojmů a výpočtů.

Cíle studia:

Cílem výuky předmětu Projektování produkčního systému je seznámit posluchače s moderními filozofiemi, přístupy a

metodami projektování moderního produkčního systému různých organizací. Předmět studenty naučí připravovat a řídit

projekty vhodné pro vybudování produktivního, podnikatelsky zaměřeného podniku. Rovněž je naučí systematicky

plánovat, organizovat, kontrolovat i motivovat.

Studijní materiály:

1/ Kavan, M.: Výrobní a provozní management, Grada Publishing, 2002, ISBN 80-247-0199-5

2/ Josef Sixta J, Mačát V.: Logistika - Teorie a praxe, Computer Press, 2008, ISBN 80-251-0573-3

Poznámka:

Garant a přednášející: Doc. Ing. Michal Kavan, CSc.

Další informace:
http://www.rep.fs.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1696706.html