Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Komunikační dovednosti

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51XKD KZ 4 1P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Student je seznámen s principy komunikačních a prezentačních dovedností. Studenti navzájem analyzují získané dovednosti a schopnosti, předávají a získávají zpětnou vazbu a hojně využívají sebereflexi. Individuálně rozvíjí schopnosti kvalitně komunikovat i prezentovat.

Požadavky:

Vlastní prezentace na zadaná témata v požadovaném časovém rozsahu, bezchybné zvládnutí jazykolamů, 80%účast na přednáškách a cvičeních

Test - více než 50% správných odpovědí

Osnova přednášek:

- historie rétoriky

- komunikace

- komunikace verbální

- komunikace neverbální

- zásady mluveného projevu

- zásady prezentování

- dechové ústrojí, tvorba hlasu

- aktivní naslouchání

- základní komunikační typy

Osnova cvičení:

- mluvený projev

- zásady a rozvíjení prezentačních dovedností

- jazyková kreativita

- praktické komunikační dovednosti

- práce s hlasem a dechem

- správná artikulace

- neverbální komunikace

- zdokonalování jazykových schopností

- aktivní naslouchání

Cíle studia:

Cílem předmětu je rozšířit znalosti a dovednosti týkající se komunikace a prezentace. Je kladen důraz na stěžejní komunikační dovednosti související s budoucím profesním zaměřením studentů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Holasová, T. Rétorika pro techniky. Praha: ČVUT, 2004

Kohout, J. Rétorika. Praha: Management Press, 2002

Maříková, M. Rétorika. Praha: Professional Publishing. 2001

Špačková, A. Moderní rétorika. Praha: Grada, 2006

Pechačová Z.: Komunikace pro ekonomy, ČZU Praha, 2004

DeVito J. A.: Základy mezilidské komunikace, Grada, 2001

Mikuláštík, M. Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada, 2005.

Doporučená literatura:

Lukavský, R. Kultura mluveného slova. Praha: AMU 2000.

Pease, A. Řeč těla. Praha: Portál, 2001.

Poznámka:

Nejsou žádné vstupní požadavky.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1699506.html