Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Nauka o materiálu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51XNM KZ 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Historie a současnost materiálového inženýrství, přehled technických materiálů, vnitřní stavba materiálů, krystalová mřížka a její poruchy, deformace, rekrystalizace a lomy materiálů, struktura a vlastnosti materiálů a jejich zkoušení, soustava železo-uhlík, přehled ocelí a litin, vybrané neželezné kovy.

Požadavky:

100% docházka na cvičeních, odevzdané všechny předepsané referáty, prezentovaná individuální úloha, splnění zápočtového testu

Osnova přednášek:

1.Úvod (historie, vývoj využívání materiálů, perspektivy, technicko-ekonomické a ekologické aspekty, význam předmětu)

2.Teoretické základy nauky o materiálu (atomová a molekulární struktura, vazba mezi atomy a molekulami)

3.Krystalová mřížka a její poruchy

4.Napětí a deformace

5.Rozvoj porušení a lom

6.Mechanické vlastnosti a jejich zkoušení

7.Zotavení a rekrystalizace

8.Technologické vlastnosti

9.Binární a ternární rovnovážné diagramy

10.Rovnovážný diagram železo - uhlík

11.Přehled ocelí a jejich použití

12.Přehled litin a jejich použití

13.Vybrané neželezné kovy a jejich použití

Osnova cvičení:

Zkouška tahem ocelí

Zkoušky tvrdosti

Zkouška rázem v ohybu

Zkoušky litin

Prezentace individuální úlohy, zápočtový test

Cíle studia:

Seznámit studenty se základními strukturními a mechanickými vlastnostmi technických materiálů.

Studijní materiály:

[1]PTÁČEK, L. Nauka o materiálu I. a II. Brno: CERM, 1999

[2]MACEK, K. a kol. Strojírenské materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2003

[3]MACEK, K. a kol. Nauka o materiálu cvičení. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2007

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1696906.html