Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Statistická a rozhodovací analýza

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51XESRA KZ 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Předmět uvádí studenta do problematiky statistických metod v rozhodování na mikroekonomické i makroekonomické úrovni. Student používá nástroje popisné statistiky a nástroje regresní a korelační analýzy. Pro další výklad je potřeba základy počtu pravděpodobnosti včetně náhodných veličin a příslušných teoretických rozdělení. Pro pochopení rozhodování je třeba se seznámit se statistickým odhadem a ověřováním statistických hypotéz. Další aplikace se týkají různých oblastí, například v síťové analýze, u modelů hromadné obsluhy, u modelů obnovy a údržby, u modelů řízení zásob, u modelů simulačních včetně metody Monte Carlo apod.

Požadavky:

Požadavky na klasifikovaný zápočet:

Semestrální práce zabývající se

1) zpracováním 105 nebo 120 údajů, přičemž jejím výsledkem jsou (ukazatele) charakteristiky polohy a měnlivosti a histogram

2) aplikací regresní a korelační analýzy párové (případně vícenásobné)

3) aproximací a vyrovnáním

4) lineárním programováním

5) síťovou analýzou

6) modely rozhodovací analýzy (řízení zásob, řízení hromadné obsluhy, řízení obnovy, simulace)

Součástí klasifikovaného zápočtu je přezkoušení z témat přednesených na přednáškách.

Osnova přednášek:

1. Metody popisné statistiky (ukazatele polohy)

2. Metody popisné statistiky (ukazatele měnlivosti)

3. Regresní a korelační analýza (lineární párová a nelineární párová)

4. Regresní a korelační analýza (lineární vícenásobná)

5. Základní pravděpodobnostní rozdělení diskrétní

5. Základní pravděpodobnostní rozdělení spojitá

7. Aproximace jednotlivých rozdělení a jejich využití

8. Vyrovnání empirického rozdělení normálním rozdělením

9. Typy aplikací v rozhodovací analýze

10. Lineární programování

11. Modely návazných procesů (síťová analýza, CPM a PERT)

12. Modely řízení zásob a hromadné obsluhy

13. Modely obnovy a modely simulační

Osnova cvičení:

1. Metody popisné statistiky

2. Regresní a korelační analýza

3. Základní pravděpodobnostní rozdělení

4. Aproximace a vyrovnání

5. Lineární programování a síťová analýza

6. Modely řízení zásob, hromadné obsluhy, obnovy, modely simulace

Cíle studia:

Umět pracovat se statistickými metodami a metodami operační analýzy při rozhodování v rámci podnikového hospodářství.

Studijní materiály:

Kožíšek, J., Stieberová, B.: Statistická a rozhodovací analýza, VČVUT, Praha 2008

Kožíšek, J.: Statistická analýza, Příklady, VČVUT, Praha 2002

Gros, I.: Kvantitativní metody v manažerském rozhodování, Grada, Praha 2003

Kožíšek, J., Stieberová, B.: Statistika v příkladech, Verlag Dashofer, Praha 2012

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2338906.html