Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Právo a podnikání 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51PP2 Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Základní anotace předmětu:

-pojem a vývoj obchodního práva, poměr k občanskému zákoníku

-prameny a systém obchodního práva

-podnikání, podnikatel a jeho právní jednání

-smluvní typy (např. kupní smlouva, smlouva o dílo)

-obecné otázky obchodních společností

-osobní obchodní společnosti (v.o.s., k.s.)

-kapitálové společnosti (s.r.o., a.s.)

-družstvo

-právní úprava obchodní závazkových vztahů

-odpovědnost za porušení smluvních povinností

-komunitární nadnárodní formy společností

Požadavky:

zápočet: ústní, prokázání schopnosti věcně reagovat na položenou otázku alespoň z rozsahu základních pojmů a prokázání znalosti orientace v souvislostech za semestr probírané látky

zkouška: písemná

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti získají dobrou orientaci v systému obchodního práva. Seznámí se s právní úpravou obchodních korporací a obchodně závazkových vztahů. Cílem výuky je rovněž seznámení studentů se základními pojmy z oblasti věcných práv.

Studijní materiály:

z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

z.č. 90/2012 Sb. , o obchodních korporacích

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1689806.html