Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Školní hygiena a první pomoc

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U51C2502 ZK 3 12B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Povinnosti školské organizace a učitelů v oblasti zdravého rozvoje a bezpečnosti při práci žáků ve vyučovacím procesu. Aplikace normativních opatření hygieny a bezpečnosti práce ve škole a v mimoškolní výchově. Rizikové faktory životního a pracovního prostředí.

Požadavky:

Základní znalosti kvalitní laické první pomoci při závažném onemocnění nebo úrazu.

Znalost tísňových čísel v ČR.

Osnova přednášek:

Školní hygiena: základní hygienické požadavky na vzdělávacích zařízeních, jejich legislativní úprava.

První pomoc: zásady první pomoci, chování v krizových situacích, zvládání základů první pomoci.

Osnova cvičení:

Racionální jednání v krizových situacích.

Praktické osvojení a nácvik postupů první pomoci při život ohrožujících akutních stavech a úrazech.

Cíle studia:

Cílem předmětu je dosáhnout toho, aby si studenti osvojili zásady zdravého způsobu života a získali znalosti a dovednosti k poskytnutí základní první pomoci v případě úrazu žáka nebo při akutních příhodách.

Studijní materiály:

Obroda, S.: Školní hygiena a prevence. MZLU Brno, 2001.

Keggenhoff F.: První pomoc. Ikar.

www.zachranka.cz: Příručka první pomoci

Poznámka:
Další informace:
www.zachranka.cz: Příručka první pomoci
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5151206.html