Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Management kvality pro personalisty

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51XMKV KZ 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Základy systémového přístupu k zabezpečení managementu kvality - historie, teorie a praxe, základní principy a terminologie. Jednoduché statistické a analytické nástroje řízeni a zlepšováni kvality. Požadavky mezinárodni normy ISO 9001 (v aktuální verzi) na systémy managementu kvality. Typy auditů v systémech managementu, spolupráce s certifikačními a poradenskými společnostmi. Příprava, realizace a vyhodnoceni interního auditu systému managementu. Prezentace příkladů zavedených systémů managementu kvality. Model EFQM (Evropské ceny za kvalitu) pro hodnocen kvality.

Požadavky:

Povinná účast na cvičeních, aktivní účast ve výuce, zpracování dokumentace QMS zadané fiktivní organizace a prezentace.

Osnova přednášek:

1 Systémy managementu kvality (QMS) - úvod, historický přehled, východiska, teorie a praxe, základní principy QMS a terminologie (dle ISO 9000 v aktuálním znění).

2.Koncepce normy ISO 9001 (v aktuálním zněni) a její obsahová náplň, požadavky na systém managementu kvality, ukázky příkladů zpracované dokumentace QMS.

3.Procesní řízení jako základ systému managementu kvality, zpracování procesního modelu, stanovení klíčových ukazatelů (KPI), cílových hodnot a způsoby vyhodnocování KPI.

4 normy ISO 9001 - Systém managementu kvality.

5 normy ISO 9001 - Odpovědnost managementu.

6 normy ISO 9001 - Management zdrojů s důrazem na kapitolu 6.2 Lidské zdroje.

7 normy ISO 9001 - Realizace produktu.

8 normy ISO 9001 - Měření, analýza a zlepšování, jednoduché nástroje řízeni a zlepšováni kvality - příprava pro vyhodnocování cílů a kritérií procesů.

9.Typy auditů, příprava, realizace a vyhodnoceni interních auditů, nápravná a preventivní opatřeni, 8D Report, Kaizen, princip neustálého zlepšování.

10.Alternativní a pokročilé modely zabezpečení QMS (Model EFQM Evropské ceny za kvalitu, norma ISO/TS 16949 pro zajištění kvality sériových dodávek v automobilovém průmyslu, návrh novely normy ISO 9001:2015 atd.) se zaměřením na požadavky v oblasti řízení lidských zdrojů, koncepce norem ISO 14001 na environmentální systém managementu a OHSAS 18001 na systém managementu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

11.Prezentace příkladů zavedených systémů managementu,

12.Prezentace zpracovaných týmových projektů

Osnova cvičení:

1 Systémy managementu kvality (QMS) - úvod, historický přehled, východiska, teorie a praxe, základní principy QMS a terminologie (dle ISO 9000 v aktuálním znění).

2.Koncepce normy ISO 9001 (v aktuálním zněni) a její obsahová náplň, požadavky na systém managementu kvality, ukázky příkladů zpracované dokumentace QMS.

3.Procesní řízení jako základ systému managementu kvality, zpracování procesního modelu, stanovení klíčových ukazatelů (KPI), cílových hodnot a způsoby vyhodnocování KPI.

4 normy ISO 9001 - Systém managementu kvality.

5 normy ISO 9001 - Odpovědnost managementu.

6 normy ISO 9001 - Management zdrojů s důrazem na kapitolu 6.2 Lidské zdroje.

7 normy ISO 9001 - Realizace produktu.

8 normy ISO 9001 - Měření, analýza a zlepšování, jednoduché nástroje řízeni a zlepšováni kvality - příprava pro vyhodnocování cílů a kritérií procesů.

9.Typy auditů, příprava, realizace a vyhodnoceni interních auditů, nápravná a preventivní opatřeni, 8D Report, Kaizen, princip neustálého zlepšování.

10.Alternativní a pokročilé modely zabezpečení QMS (Model EFQM Evropské ceny za kvalitu, norma ISO/TS 16949 pro zajištění kvality sériových dodávek v automobilovém průmyslu, návrh novely normy ISO 9001:2015 atd.) se zaměřením na požadavky v oblasti řízení lidských zdrojů, koncepce norem ISO 14001 na environmentální systém managementu a OHSAS 18001 na systém managementu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

11.Prezentace příkladů zavedených systémů managementu,

12.Prezentace zpracovaných týmových projektů

Cíle studia:

Cílem předmětu jsou základy systémového přístupu k zabezpečení managementu kvality se zaměřením na znalostí potřebné pro personalisty.

Studijní materiály:

Základní:

Machek V.: Systém managementu kvality (dle požadavků ISO 9001) - podklady a pracovní listy k jednotlivým cvičením (v elektronické podobě na intranetu)

ČSN EN ISO 9001:2009 „Systémy managementu kvality - Požadavky“ - výtah z normy (v elektronické podobě na intranetu)

ČSN EN ISO 9000:2006 Systémy managementu kvality - Základy, zásady a slovník" - výtah z normy (v elektronické podobě na intranetu)

Sborníky z odborných seminářů a konferencí

Doporučená:

ISO/TS 16 949:2009 Systémy managementu kvality - Zvláštní požadavky na používání ISO 9001:2008 v organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu

ČSN EN ISO 19011:2011 Směrnice pro auditování systému managementu kvality a/nebo systému environmentálního managementu

Nenadál J. a kol.: Moderní řízení jakosti. Management Press, Praha 2001

Kožíšek J.: Management jakosti I. ČVUT, Praha 2006

Kožíšek J.: Management jakosti II. ČVUT, Praha 2006

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3137406.html