Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Business Correspondence and Communication

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51XBCCAJ KZ 4 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Cílem předmětu je pomoci studentům zdokonalit se v psané komunikaci v anglickém jazyce, zejména v psaní emailů, které jsou nejčastějším způsobem obchodní korespondence. Kurz je zaměřen na studenty se znalostí anglického jazyka na úrovni B1 a B2. V seminářích se budou probírat témata z oblasti businessu, bude obsahovat procvičování různých stylů psaní emailů, ale i konsolidovat jazykové dovednosti studentů, například formální a neformální registr, ustálená slovní spojení, strukturu vět, interpunkci, atd. Kurz je též zaměřen na odstranění nejčastějších chyb v angličtině. Díky tomuto kurzu budou studenti schopni se srozumitelně vyjadřovat písemnou formou v anglickém jazyce.

Požadavky:

Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích

Absolvování závěrečného testu

Písemná příprava na semináře

Docházka (75%)

Osnova přednášek:

Week 1 Introduction; Business correspondence

Week 2 Formal/Informal style; spoken/written language

Week 3 Opening/closing

Week 4 Being indirect and polite; being direct and brief; Being friendly

Week 5 Checking understanding; Common mistakes; proofreading; „Czenglish“

Week 6 Sentence structure; punctuation and spelling; linking words

Week 7 Giving good/bad news; arranging a meeting

Week 8 Negotiating a project; giving directions

Week 9 Discussing and agreeing terms

Week 10 Apologies, expressing thanks, accepting/refusing

Week 11 Giving advice and suggestions

Week 12 Revision

Week 13 Test

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni:

. komunikovat v angličtině pomocí emailů týkajících se jejich pracovních témat

. vhodně používat formální a neformální registr

. vyhnout se/vysvětlit nedorozumění v jejich písemném projevu

. používat vhodné jazykové struktury

Studijní materiály:

Druh ISBN Název knihy Autoři Rok

El. kniha ISBN10: 1405012943 Email English

Paul Emmerson 2013

kniha ISBN-10: 0130897922 Business Correspondence: A Guide to Everyday Writing Lin Lougheed 2003

kniha ISBN-10: 0194572137 Oxford Handbook of Commercial Correspondence A. Ashley 2007

kniha ISBN 9780521532891 English Grammar In Use Raymond Murphy 2004

elektronicky ISBN 978-80-87062-52-4 Anglický slovník Lingea Lexicon 5

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4792106.html