Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vyučování a výcvik v odborném vzdělávání

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U51C2202 Z,ZK 6 16B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Cílem je poskytnout obecné poznatky o cílech, obsahu, procesu, prostředcích, diagnostice, evaluacích, řízení výchovně vzdělávacího procesu v odborném vyučování i odborném výcviku a naučit se s těmito obecně didaktickými poznatky pracovat. Jednotlivá témata budou zaměřená na problémy vzdělání v didaktickém systému, na činitele výuky tj. na žáka, učitele, učivo a jeho výběr, na pedagogickou dokumentaci, pedagogickou dokumentace, vyučování jako celistvý výchovně vzdělávací proces, specifiku výcviku, vyučovací zásady, osvojování poznání a organizace procesu učení žáků, výukové cíle a jejich taxonomii, výukové metody, organizační formy, učební úlohy ve výuce, prostředky v procesu vyučování a výcviku, diagnostika a hodnocení výsledků výuky, výchovné problémy ve vyučování a výcviku. Součástí budou i poznatky vztahující se k problematice chráněných dílen a integrace hendikepovaných do vyučování.

Požadavky:

Seminární práce z okruhu přednášené problematiky (je součástí hodnocení pro přístup ke zkoušce z předmětu).

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem je poskytnout obecné poznatky o cílech, obsahu, procesu, prostředcích, diagnostice, evaluacích, řízení výchovně vzdělávacího procesu v odborném vyučování i odborném výcviku a naučit se s těmito obecně didaktickými poznatky pracovat. Jednotlivá témata budou zaměřená na problémy vzdělání v didaktickém systému, na činitele výuky tj. na žáka, učitele, učivo a jeho výběr, na pedagogickou dokumentaci, pedagogickou dokumentace, vyučování jako celistvý výchovně vzdělávací proces, specifiku výcviku, vyučovací zásady, osvojování poznání a organizace procesu učení žáků, výukové cíle a jejich taxonomii, výukové metody, organizační formy, učební úlohy ve výuce, prostředky v procesu vyučování a výcviku, diagnostika a hodnocení výsledků výuky, výchovné problémy ve vyučování a výcviku. Součástí budou i poznatky vztahující se k problematice chráněných dílen a integrace hendikepovaných do vyučování.

Studijní materiály:

Opory pro KS

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5150906.html