Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Řízení lidských zdrojů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51LZ Z,ZK 6 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Studenti si osvojí základní znalosti z oblasti personálního plánování, personálního marketingu (získávání a výběr personálu, vč. metod a forem náboru), hodnocení pracovního výkonu a odměňování, propouštění (outplacementu) a v neposlední řadě i formování pracovní síly.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Předmět je zaměřen na znalosti a dovednosti z personálního řízení v podnicích. Obsah je zaměřen na znalosti a dovednosti v této oblasti, jako je plánování a řízení lidských zdrojů a politika zaměstnanosti, získávání a nábor pracovníků, výběrové řízení - z pohledu personalisty, manažera a uchazeče, Asessment centra. Adaptační programy a popis pracovního místa, strategie vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v organizacích, úloha manažera v organizaci z hlediska řízení lidských zdrojů, motivační strategie řízení lidských zdrojů, stimulační prostředky k ovlivňování pracovní výkonnosti, hodnocení potenciálu a výkonu zaměstnance, systémy odměňování pracovníků a zaměstnanecké výhody.

Osnova cvičení:

Předmět je zaměřen na znalosti a dovednosti z personálního řízení v podnicích. Obsah je zaměřen na znalosti a dovednosti v této oblasti, jako je plánování a řízení lidských zdrojů a politika zaměstnanosti, získávání a nábor pracovníků, výběrové řízení - z pohledu personalisty, manažera a uchazeče, Asessment centra. Adaptační programy a popis pracovního místa, strategie vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v organizacích, úloha manažera v organizaci z hlediska řízení lidských zdrojů, motivační strategie řízení lidských zdrojů, stimulační prostředky k ovlivňování pracovní výkonnosti, hodnocení potenciálu a výkonu zaměstnance, systémy odměňování pracovníků a zaměstnanecké výhody.

Cíle studia:

Hlavním cíle předmětu je mj. pochopení přístupů a znalost metod potřebných pro práci s lidmi a rozvoj lidského potenciálu v podnicích.

Studijní materiály:

1.Armstrong M.: Personální management. Praha, Grada Publishing 1999.

2.Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů. Praha, Management Press 1995.

3.Ludlow, R., Panton, F.: The Essence of Successful Staff Selection. Prentice Hall Int. 1991.

4.Milkovitch, G. T., Boudreau, J.W.: Human Resoure Management. Irwin, Homewood 1991.

5.Werther, W. B. Lidský faktor a personální management. Praha 1992.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1690106.html