Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy strojírenské výroby

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51ZSV Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Budou seznámeni se základními technologiemi výroby polotovarů, speciálními technologiemi slévání, tváření, svařování a tepelného dělení a technologiemi vytváření ochranných povlaků. Dozví se základní informace o výrobních, dokončovacích a nekonvenčních metodách obrábění. Seznámí se s technologickými možnostmi dnešních CNC řízených obráběcích strojů a jejich programováním, s využitím CAD/CAM systémů, se základy technologičnosti konstrukce odlitků, obrobků a svařenců a se základy metrologie.

Požadavky:

Aktivní účast na cvičeních. Včasné odevzdání správně vypracovaných laboratorních úloh.

Osnova přednášek:

1)Výroba polotovarů, slévání a tváření

2) Výroba polotovarů, svařování a pájení. Zpracování plastů.

3) Základní metody obrábění. Soustružení a frézování.

4) Základní metody obrábění. Vrtání, vyvrtávání, broušení, hoblování a protahování.

5)Automatizace kusové a malosériové výroby.

6) Automatizace velkosériové a hromadné výroby.

7)Programování CNC strojů.

8)Systémy CAD/CAM.

9) Metody výroby závitů.

10) Metody výroby ozubení.

11)Dokončovací a nekonvenční metody.

12)Technologičnost konstrukce obrobků.

13)Technologie a technologičnost montáže.

Osnova cvičení:

1)Metrologie.

2) Výroba polotovarů.

3) Soustružení a frézování

4) Vrtání, vyvrtávání, broušení a protahování

5) Nástroje pro obrábění

6) Nekonvenční a dokončovací metody. Závity a zuby.

7) CNC OS, programování CNC OS

Cíle studia:

Cílem předmětu je zprostředkovat studentům základní poznatky z oblasti odlévání, tváření, svařování, obrábění a povrchových úprav.

Studijní materiály:

Vrabec, M., Beránek, L., Novák, P., Tomíček, J.: Základy strojírenské výroby. ČVUT v Praze 2015 ISBN 978-80-01-05669-1

Mádl, J. ; Barcal, J.: Základy technologie II 1. vyd. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, 2002. 55 s. ISBN 80-01-02610-8.

Mádl, J.; Vrabec, M. ; Kafka, J.; Dvořák, R.: Technologie obrábění, 2. vyd. Praha ČVUT, 2007. 252 s. ISBN 978-80-01-3752-2

Kafka, J. ; Vrabec, M.: Technologie obrábění. Praha ČVUT, 2006. 120 s. ISBN 80-01-01355-3.

Vrabec, M. ; Mádl,J.: NC programování v obrábění. Praha ČVUT, 2004. 92 str. ISBN 80-01-03045-8

Mádl J; Vrabec M:Technologičnost konstrukce z hlediska technologie obrábění. Univerzita J.E..Purkyně, ÚTŘV Ústí nad Labem 2006 ISBN 80-7044-757-5

Němec,M., Suchánek, J.,Šanovec, J.: Základy technologie I. ČVUT, Praha, 2006.

Novotný, J. a kol: Technologie I. ČVUT, Praha, 2006. ISBN 80-01-02351-6

Bednář a kol.: Technologičnost konstrukce I. ČVUT, Praha, 2005. ISBN 80-01-03268-X

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1690306.html