Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Prezentační dovednosti

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51XPD KZ 4 0P+3C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Student se dozví, jak lidé jednají a vzájemně se ovlivňují, osvojí si zásady verbální a nonverbální komunikace, včetně nejčastějších chyb. Dále si student osvojí zásady prezentačních dovedností a tyto poznatky dále rozvíjí praktickým nácvikem. V další fázi student prezentuje konkrétní dovednosti prostřednictvím videotechniky a dostává zpětnou vazbu v podobě autoreflexe, „peer-review“ a připomínek lektora.

Požadavky:

Požadavky na klasifikovaný zápočet:

Zápočet je udělován za aktivní účast na seminářích (vč. provádění úkolů a cvičení), za realizaci minimálně jednoho hlavního řečnického projevu a za poskytování hodnocení a zpětné vazby ostatním studentům. Úroveň klasifikace se dále odvíjí od provedení krátkého improvizovaného projevu na vylosované téma. Min. účast 80 %.

Osnova přednášek:

základní pojmy a principy prezentací

verbální komunikace

rétorika, zdokonalování jazykových schopností

aktivní naslouchání

vizuální pomůcky

praktické prezentační dovednosti

Osnova cvičení:

Úvodní kolečko

Teoretický úvod a cvičení

Prezentace a projevy studentů

Hodnocení projevů

Závěrečné zhodnocení

Cíle studia:

Cílem předmětu je rozvíjet prezentační dovednosti studentů tak, aby se zvýšila přesvědčivost jejich mluveného projevu a rozvinula schopnost efektivně komunikovat a prezentovat.

Studijní materiály:

DeVito, J. Základy mezilidské komunikace, Praha: Grada Publishing, 2008

Nollke, C. Umění prezentace. Praha: Grada Publishing, 2004

Pease A. Řeč těla. Jak porozumět druhým z jejich gest, mimiky a postojů těla. Praha: Portál, 2001

Covey, S. R. 7 návyků skutečně efektivních lidí. Praha: Management Press, 2011

Špačková, A. Moderní rétorika, Praha: Grada, 2009

Bruno, T., G. Adamczyk. Řeč těla. Praha: Grada Publishing, 2007

Khelerová, V. Komunikační dovednosti manažera. Praha: Grada Publishing, 1995

Štěpaník, J. Umění jednat s lidmi 2: Komunikace. Praha: Grada Publishing, 2003

Goleman, D. Emoční inteligence. Praha: Columbus, 1997

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1697006.html