Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Řízení lidských zdrojů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51RLZ Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Problematika lidských zdrojů ve firmě (personální řízení) z hlediska potřeb budoucích manažerů. Vývoj názorů na člověka v pracovním procesu. Trh práce v současné době. Personální strategie moderního managementu - firemní kultura, účast zaměstnanců na řízení firmy, kolektivní smlouva, proces přijímání pracovníků, konkursní řízení a další formy výběru, adaptační procesy, hodnocení práce a profesní kariéra. Personální útvar ve firmě, úkoly, organizace, sociální informace.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Předmět je zaměřen na znalosti a dovednosti z personálního řízení v podnicích. Obsah je zaměřen na znalosti a dovednosti v této oblasti, jako je plánování a řízení lidských zdrojů a politika zaměstnanosti, získávání a nábor pracovníků, výběrové řízení - z pohledu personalisty, manažera a uchazeče, Asessment centra. Adaptační programy a popis pracovního místa, strategie vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v organizacích, úloha manažera v organizaci z hlediska řízení lidských zdrojů, motivační strategie řízení lidských zdrojů, stimulační prostředky k ovlivňování pracovní výkonnosti, hodnocení potenciálu a výkonu zaměstnance, systémy odměňování pracovníků a zaměstnanecké výhody.

Osnova cvičení:

Předmět je zaměřen na znalosti a dovednosti z personálního řízení v podnicích. Obsah je zaměřen na znalosti a dovednosti v této oblasti, jako je plánování a řízení lidských zdrojů a politika zaměstnanosti, získávání a nábor pracovníků, výběrové řízení - z pohledu personalisty, manažera a uchazeče, Asessment centra. Adaptační programy a popis pracovního místa, strategie vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v organizacích, úloha manažera v organizaci z hlediska řízení lidských zdrojů, motivační strategie řízení lidských zdrojů, stimulační prostředky k ovlivňování pracovní výkonnosti, hodnocení potenciálu a výkonu zaměstnance, systémy odměňování pracovníků a zaměstnanecké výhody.

Cíle studia:

Cílem předmětu je připravit studenty na jejich budoucí činnosti v pozici vedoucích pracovníků, případně vlastníků menších firem a současně zaměstnanců z hlediska personalistiky. Předmět je zaměřen především na získání dovedností a probíhá formou přednášek a seminářů. Přednášky jsou zaměřeny na konkrétní příklady z praxe. Semináře jsou organizovány interaktivně, tak aby studenti měli možnost si na modelových situacích a skupinových pracech vyzkoušet některé personální činnosti.

Studijní materiály:

1.Armstrong, M.: Personální management. Praha, Grada Publishing, 10. vydání 2007.

2.Koubek, J. Řízení lidských zdrojů. 4. rozšířené vydání. Praha: MP 2008.

3.Koubek, J. Personální práce v malých a středních firmách. Grada: 2007.

4.Evangelu, J.E. Diagnostické metody v personalistice, Grada, 2009.

5.Barták, J.: Personální management v procesu změn. Praha UJAK 2007

6.Barták, J.: Knowledge Management. VŠ JAK Praha 2006

7.Barták, J.: Skryté bohatství firmy. Praha, Alfa Publishing 2006

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1605406.html