Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Logistika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51L KZ 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Obsahem předmětu jsou moderní metody řízení logistiky podniku, které vedou k dosažení produktivního bezporuchového toku materiálů, polotovarů, hotových produktů od počátečních dodavatelských fází produkce až po spokojeného zákazníka. To vše na principech Just in time, při vysoké produktivitě a hospodárnosti. Předmět integruje znalosti souvisejících manažerských, ekonomických i technických předmětů s aktuálními požadavky podnikové praxe.

Požadavky:

Splnit požadavky ze cvičení (docházka, příp. nahrazení, aktivní účast, semestrální práce).

Závěrečné přezkoušení: Písemná část: příklady + teoretické otázky, ústní část.

Osnova přednášek:

(1) Úvod do předmětu, cíl a smysl provozního managementu a logistiky

(2) Typy a organizace provozních systémů, vznik a řízení nákladů logistiky

(3) Ekonomické modely objednávaného množství, stanovení výrobní dávky

(4) Řízení zásob za pomoci statistických metod

(5) Časové a prostorové uspořádání toku materiálu, produktů a pracovišť

(6) Optimalizace logistického řetězce, postupy normování práce a pracovních operací

(7) Základní postupy hodnotové analýzy

(8) Principy Kaizen a Poka-Yoke v podnikové praxi

(9) Projektování hladkých výrobních a provozů

(10) Modely lhůtového rozvrhování průběžné doby dodávky.

(11) Projektování efektivního distribučního kanálu

(12) Řízení dokumentů v logistice

(13) Vývojové trendy řízení provozu a logistiky.

Osnova cvičení:

1. Logistika - vývoj a moderní požadavky a funkce

2. Členění logistiky a její základní úkoly (interní, externí)

3. Podnikatelské řetězce globálního trhu, propočty nákladů a výkonů

4. Exportní strategie ČR, kombinování dopravních systémů

5. Administrativa a informační toky v logistice

6. Metody stanovení objednávaného množství na principu Just in time, minimalizace nákladů

7. Metody určení bodu objednání, minimalizace rizik

8. Metody fixních intervalů objednání a speciální metody logistiky

9. Modely pro minimalizaci nákladů spedice.

10. Inovace skladovacích a manipulačních prostředků

11. Japonské metody eliminace plýtvání v logistice

12. Identifikační a kontrolní zařízení

13. Případové studie.

Cíle studia:

Cílem výuky předmětu Logistika je seznámit posluchače s moderními filozofiemi, přístupy a metodami produktivního řízení toku produktů v podniku i mimo něj, v globalizovaném světě současnosti, včetně organizování dodavatelsko-odběratelských řetězců. Předmět studenty naučí prognózovat, plánovat, organizovat a kontrolovat systém moderní logistiky podniku na principech Lean Six Sigma.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

(1) Kavan, M.: Projektové řízení inovací, skripta ČVUT, 2006.

(2) Kavan, M.: Výrobní a provozní management, Grada Publishing, 2002, ISBN 80-247-0199-5

(3) Svoboda V.: Dopravní logistika, Vydavatelství ČVUT, Praha 2004.

Doporučená literatura:

* Gros, I.: Logistika. Praha VŠCHT, 1996. ISBN 80-7080-262-6.

* Josef Sixta J, Mačát V.: Logistika - Teorie a praxe, Computer Press, 2008, ISBN 80-251-0573.

* Ballou, Ronald, H.: Business Logistics/Supply Chain Management and Logware CD Package Prentice Hall, (5th Edition), 2003, ISBN-13: 978-0131076594.

* Manrodt, Karl B., Ledyard Mike: Keeping Score: Measuring the Business Value of Logistics in the Supply Chain, Council of Logistics Management, 1999, ISBN-13: 978-0965865319.

Časopisy:

Časopis Logistika, vydavatel Ekonomia, ISSN 1211-0957, EAN 9771211095,

http: logistika.ihned.cz.

Poznámka:

Garant a přednášející: Doc. Ing. Michal Kavan, CSc.

Další informace:
http://www.rep.fs.cvut.cz/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1696606.html