Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Interkulturní psychologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51XIP KZ 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Charakteristiky hlavních světových kultur

Mezinárodní dimenze v managementu

Kulturní odlišnosti v konkrétních oblastech managementu - obchod, lidské zdroje

Hoefstedeho model národních kultur

Etika a etiketa v interkulturálním managementu

Charakteristiky vybraných národních kultur a jejich vzájemné porovnání

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Připravit studenty na různé typy mezinárodní spolupráce v rámci EU i mimo ni, seznámit je s interkulturními rozdíly, které mohou vytvářet určité komunikační bariéry, vysvětlit hlavní oblasti aplikace IM v praxi.

Studijní materiály:

Průcha, J. Interkulturní psychologie. Praha: Portál, 2007.

Nový, I. a kol. Interkulturální management. Lidé, kultura a management. Praha: Grada Publishing, 1996.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1699106.html