Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Počítačové prezentace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
51XPPP KZ 4 0P+3C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

V rámci přednášek se studenti seznámí se základními požadavky na strukturování prezentací, jsou seznámeni se základními aspekty, které ovlivňují přípravu úspěšné prezentace. Studenti by se měli naučit, jakým způsobem informace a výsledky jejich práce prezentovat, jakou formou s ohledem na cílovou skupinu posluchačů.

Studenti tedy musí znát, kdo jsou jejich posluchači, přizpůsobit formu prezentace jejich očekávání a zkušenostem, jejich chápání. Studenti se naučí prakticky aplikovat základní požadavky kladené na úspěšnou prezentaci, za využití moderní didaktické techniky. Součástí nácviku praktických dovedností bude i obhajoba (prezentace) studentských prací.

Požadavky:

Prezentace a obhajoba dvou prezentací dle vlastní volby. Vypracování prezentace „O mě“ a „Moje rodné město“.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.správa uživatelského rozhraní MS PowerPoint

2.účet Microsoft, Skydrive, PowerPoint Web App

3.tvorba prezentace; vkládání snímků a jejich rozložení

4.práce s grafickými a multimediálními objekty

5.motivy, šablony, předlohy

6.vytváření tabulek a grafů

7.animace objektů, přechody snímků

8.export a import prezentace, sdílení; sbalení prezentace „na cesty“

9.prezentace prací studentů dle schváleného zadání

Cíle studia:

Cílem studijního předmětu Počítačové prezentace je naučit studenty vytvářet a graficky upravovat kvalitní prezentace za využití aplikačního softwaru Microsoft? PowerPoint 2010. Předpokladem jsou základy práce v prostředí MS Windows na uživatelské úrovni.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Andres, P. Počítačové prezentace. Praha, ČVUT v Praze, 2011, ISBN 978-80-01-04764-4.

Chytil, J., Klatovský, K. Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010. Microsoft Partneři ve vzdělávání, Praha 2010.

Lambert, J., Cox, J. MOS 2010 Study Guide for Microsoft PowerPoint. Microsoft Press, Washington 2011, ISBN 978-0-7356-6245-2.

Lambert J., Cox, J. MOS 2010 Study Guide for Microsoft Word, Excel, PowerPoint, and Outlook. Microsoft Press, Washington 2011, ISBN 978-0-7356-4875-3.

Laurenčík, M. PowerPoint 2010, podrobný průvodce. GradaPublishing, Praha 2011, ISBN 978-80-247-3640-2.

Doporučené informační a výukové zdroje:

Hierhold, E. Rétorika a prezentace. Grada Publishing, Praha 2008, ISBN 978-80-247-2423-2.

Kazík, P. Rukověť dobrého lektora: Praktické tipy a návody pro začínající i zkušené přednášející. Grada Publishing, Praha 2008, ISBN 978-80-247-2453-9.

Klarer, M. Působivá prezentace a přednáška v angličtině. Grada Publishing, Praha 2007.

Medlíková, O. Přesvědčivá prezentace (2. aktualizované vydání). Grada Publishing, Praha 2010, ISBN 978-80-247-3455-2.

MICROSOFT. Partneři ve vzdělávání [online]. [cit. 2013-01-30]. Dostupné z: http://www.pil-network.com

Plamínek, J. Komunikace a prezentace: Umění slyšet, mluvit a rozumět (2., doplněné vydání). Grada Publishing, Praha 2012, ISBN 978-80-247-4484-1.

Townsend, J. Prezentace. Portál, Praha 2007.

Tvrdá, J. Lektorské finty: Jak připravit a realizovat zajímavá školení (2. aktualizované a rozšířené vydání). Grada Publishing, Praha 2011, ISBN 978-80-247-3675-4.

Wieke, T. Prezentace. Jak překonat obvyklé problémy a působit přesvědčivě. Grada Publishing, Praha 2006, ISBN 80-247-1682-8.

Poznámka:

Součástí studijního předmětu jsou i ukázky alternativních prostředí pro tvorbu počítačových prezentací.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2373206.html