Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Člověk a zdraví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U51C4501 Z 3 8B česky
Vztahy:
Předmět U51C4501 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32BC-K-CLZD-01 (vztah je symetrický)
Předmět U51C4501 může být splněn v zastoupení předmětem 32BC-K-CLZD-01
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Předmět zahrnuje charakteristiku problematiky zdraví člověka, životního stylu, nemocí, vybraných orgánových soustav a stresu.

Požadavky:

Základy biologie člověka (histologie,anatomie, fyziologie, ontogenetický vývoj), klíčové kompetence ovlivňující zdraví tělesné, duševní a sociální, hlavní zásady zdravého způsobu života, základy ekologie.

Osnova přednášek:

Viz výše (obsah předmětu).

Osnova cvičení:

Zásady zdravé výživy a zdravého životního stylu, poruchy příjmu potravy, příčiny a dopady nemoci (civilizační choroby), testování míry stresu, legislativní úprava ochrany zdraví.

Cíle studia:

Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům základní informace o lidském zdraví a o zdravém životním stylu.

Studijní materiály:

Vobořilová, J.: Zdravý životní styl. Praha, MÚVS ČVUT 2010

Vobořilová,J.: Duševní hygiena a stres, MÚVS ČVUT 2015.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5152606.html