Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Techniky mluveného slova

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51XTS KZ 4 1P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Předmět Rétorika a komunikační dovednosti je vstupem do problematiky rétorických dovedností spojených s prací s hlasem a dechem, srozumitelnou artikulací, tempem řeči a frázováním. Součástí výuky je nácvik mluveného projevu na základě nepřipravených i připravených prezentací, způsoby rozvíjení řečnických dovedností, identifikací cílového posluchače, příprava a druhy projevů, jazyková kreativita. Předmět startuje výuku efektivní komunikace, která je dále rozvíjena v předmětech Sociální psychologie.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu Techniky mluveného slova je praktickou formou rozvíjet vědomosti a dovednosti nabyté přednáškou. Analyzovat přednosti a nedostatky vlastních rétorických dovedností, individuálně rozvíjet schopnosti kultivovaného veřejného projevu.

Studijní materiály:

Allhoff, D. W., Allhoff, W. Rétorika a komunikace. Praha: Grada, 2008.

Holasová, T. Rétorika pro techniky. Praha: ČVUT, 2004.

Pease, A., Pease, B. Řeč těla. Praha: Portál, 2008.

Rosenberg, M. B. Nenásilná komunikace. Praha: Portál, 2008.

Špačková, A.: Moderní rétorika. Praha, Grada 2006.

Termann, S.: Umění přesvědčit a vyjednat. Praha, Grada 2002.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1699006.html