Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úvod do vysokoškolského studia

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51UV Z 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Obsah předmětu tvoří soubor poznatků, koncipovaný tak, aby umožnil studujícím rychlou a účinnou adaptaci na podmínky vysokoškolského studia. Obsahové zaměření předmětu:1. část adaptační, 2. část věnovaná způsobu práce na vysoké škole, 3. část věnovaná vzdělávání a sebevzdělávání.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:

1. část adaptační,

2. část věnovaná způsobu práce na vysoké škole,

3. část věnovaná vzdělávání a sebevzdělávání.

Osnova cvičení:

1. část adaptační,

2. část věnovaná způsobu práce na vysoké škole,

3. část věnovaná vzdělávání a sebevzdělávání.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty podrobněji s koncepcí a požadavky vysokoškolského studia, konkrétně studia na ČVUT v Praze. Předmět uvozuje studenty do konkrétního vysokoškolského prostředí a umožňuje jim snadnou adaptaci především praktickými informacemi a návody, ale také širším rozhledem po struktuře univerzity. Předmět připravuje posluchače na cílevědomé a efektivní studium na MÚVS v bakalářském studijním programu Ekonomika a management.

Studijní materiály:

ČMEJRKOVÁ, Světla; DANEŠ, František; SVĚTLÁ, Jindra. Jak napsat odborný text. Praha : Leda, 1999. ISBN 80-85927-69-1.FRYJAUFOVÁ, Eva. Jak uspět na vysoké škole. Praha : Computer Press, 2005. ISBN: 80-251-1216-0.

KONEČNÝ, Josef, et al. Úvod do vysokoškolského studia. Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. 56 s. ISBN 80-7067-628-0.

MAREŠ, Jiří. Styly učení žáků a studentů. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-246-7.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1605006.html