Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Pedagogická psychologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U51C2302 Z,ZK 6 16B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Cílem výuky předmětu je poskytnout studentům (technikům - učitelům, budoucím učitelům) základní orientaci v pedagogické psychologii. Předmět je zaměřen na vlivy učení, vyučování a výchovy na osobnost jedince, se zvláštním zaměřením na výuku technických předmětů. Dalšími tématy jsou osobnost učitele, charisma učitele, syndrom vyhoření a prokrastinace. Nově je zařazeno téma duševních poruch.

Požadavky:

Podle pokynů vyučujících

Osnova přednášek:

Předmět pedagogické psychologie - metody pedagogické psychologie - výchova - učení - elektronické učení - adolescence - osobnost učitele - syndrom vyhoření u učitelských profesí, prokrastinace, klasifikace duševních poruch,

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studující získá kompetence ve znalostech a dovednostech z oblasti procesu učení/vyučování/výchovy. Důraz je kladen na uplatnění poznatků v pedagogické praxi.

Studijní materiály:

Dobrovská, D. Pedagogická psychologie. Text MÚVS ČVUT, 2019, 131 stran.

Mareš, J. Pedagogická psychologie. Praha: Portál, 2009.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5151006.html