Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ekonomická statistika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51XP2ES KZ 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Student používá nástroje popisné statistiky a nástroje regresní a korelační analýzy a indexní analýzy, analýzy časových řad, měření cykličnosti, měření sezónnosti,hledání hlavního vývojového trendu v oblasti podnikového hospodářství. Indexní analýza provádí porovnání podobných podniků z hlediska času.

Požadavky:

Požadavky na klasifikovaný zápočet:

Semestrální práce zabývající se

1) zpracováním 105 nebo 120 údajů, přičemž jejím výsledkem jsou (ukazatele) charakteristiky polohy a měnlivosti a histogram

2) aplikací regresní a korelační analýzy párové (případně vícenásobné)

3) aplikací indexní analýzy

4) vyrovnáním časových řad pomocí analytických funkcí, případně pomocí klouzavých průměrů

Součástí klasifikovaného zápočtu je přezkoušení z témat přednesených na přednáškách.

Osnova přednášek:

1. Metody popisné statistiky (ukazatele polohy)

2. Metody popisné statistiky (ukazatele měnlivosti)

3. Regresní a korelační analýza (lineární párová)

4. Regresní a korelační analýza (nelineární párová)

5. Vícenásobná regresní a korelační analýza (dvojnásobná regrese a korelace)

6. Indexní analýza u nesčitatelných extenzitních veličin

7. Indexní analýza u sčitatelných extenzitních veličin

8. Časové řady (sledování vývojového trendu pomocí klouzavých průměrů)

9. Časové řady (sledování vývojového trendu pomocí analytických funkcí)

10. Sezonnost (sezonní indexy)

11. Regresní a korelační analýza v časových řadách (skutečný vztah mezi proměnnými u časových řad)

12. Regresní a korelační analýza v časových řadách (opožděná korelace)

13. Statistický odhad pro regresní a korelační parametry

Osnova cvičení:

1. Metody popisné statistiky

2. Regresní a korelační analýza ( párová)

3. Vícenásobná regresní a krelační analýza

4. Indexní analýza

5. Časové řady

6. Regresní a korelační analýza v časových řadách

Cíle studia:

Předmět uvádí studenta do problematiky ekonomické statistiky na mikroekonomické i makroekonomické úrovni.

Studijní materiály:

Kožíšek, J.: Statistika, VČVUT, Praha 2006

Kožíšek, J.: Statistická analýza - Příklady, VČVUT, Praha 2002

Hindls, R. a kol.: Statistika pro ekonomy, Professional Publishing, Praha 2007

Kožíšek, J.: Ekonomická statistika a ekonometrie, VČVUT, Praha 2005

Kožíšek, J., Stieberová, B.: Statistika v příkladech, Verlag Dashofer, Praha 2012

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2099006.html